Ετοιμασία και Διαχείριση Γραπτών Προσφορών Πωλήσεων 

Οι Σύγχρονες Πρακτικές της Προσωπικής Πώλησης - Τα 7 Βήματα του Έξυπνου Επαγγελματία Πωλητή

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης - Ανοικτά Σεμινάρια

Η αμέσως επόμενη ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή.

Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη' 

Η PARTNERS PS είναι συνιδρυτής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Mita & Partners PS το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΑξιοΠιστοΣυν της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Στα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συμμετέχει προσωπικό από διάφορες επιχειρήσεις. Έτσι, δημιουργείται ένα μοναδικό μίγμα γνώσεων, εμπειριών και προσωπικοτήτων. Δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κάνουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε συντονισμένες από τον εκπαιδευτή συζητήσεις έχοντας την ευκαιρία να αναπτύσσουν θέματα σε μεγαλύτερο βάθος και σφαιρικά αποκομίζοντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη.


Τα προγράμματα τα παρουσιάζουμε με τρόπο που να βοηθούμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά.  Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης που εργάζονται. 

​​​​Τα προγράμματα είναι επιτυχημένα επειδή μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά. Είναι δοκιμασμένα και φέρνουν άμεσα αποτελέσματα!​


Τα πιο κάτω επιχορηγημένα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης προγραμματίζονται για το Β' εξάμηνο του 2019:

     

     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!


Η αμέσως επόμενη ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή.

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Εξυπηρέτησης Πελατών

Ανάπτυξη της Αποτελεσματικότητας και της Απόδοσης του Τμήματος Πωλήσεων 

Ανάπτυξη Επιτυχημένων Στελεχών Διοίκησης – Μάνατζερς & Ηγέτες Υψηλής Απόδοσης 

Η αμέσως επόμενη ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή.

Η αμέσως επόμενη ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή.

Η αμέσως επόμενη ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή.

Η αμέσως επόμενη ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή.