Στρατηγική και

Σύστημα Πωλήσεων

 • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού


 • Δημιουργία Μιας Κατάλληλης και Πετυχημένης Κουλτούρας


 • Ανάπτυξη της Οργανωσιακής Δομής


 • Ανάπτυξη της Ηγεσίας & του Μάνατζμεντ σε Όλα τα Επίπεδα - Ρόλοι, Ικανότητες, και Συμπεριφορές​


 • Κερδίζοντας το Μυαλό και την Καρδιά των Ανθρώπων


 • Κτίσιμο και Ανάπτυξη Αποτελεσματικών και Αποδοτικών Ομάδων


 • Διαχείριση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Προσωπικού


 • Εργασιακό Περιβάλλον που Εμπνέει και Παρακινεί 


 • Ατομική Καθοδήγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού - Coaching & Feedback


 • Επιδραστική Επικοινωνία και Συναισθηματική ΝοημοσύνηΜονοεπιχειρησιακά προγράμματα - Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

 • Στρατηγική 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών' - Customer Experience  Management​


 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων CRM


 • Επαγγελματική Συμπεριφορά Εξυπηρέτησης Πελατών


 • Κερδίζοντας το Μυαλό και την Καρδιά των Πελατών


 • ​​Αξιοποίηση του Διαδικτύου για Ανάπτυξη των Πελατειακών Σχέσεων και της Εταιρικής Μάρκας

​​

 • Διαχείριση Ανατροφοδότησης Πελατών - Παράπονα, Σχόλια, Εισηγήσεις (Διαδικτυακά - Online και Mη  Διαδικτυακά - Offline)​​


 • Διαχείριση Κρίσεων για Yπεράσπιση της Εταιρικής Εικόνας / Υπόληψης (Διαδικτυακά - Online και  Mη Διαδικτυακά - Offline)​


 • Εφαρμογή του Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR)​​

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανάπτυξη Στρατηγικής και Απόδοσης Επιχειρήσεων 

Στρατηγική και

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

Ηγεσία - Στρατηγική και

Ηγεσία Ομάδων και Αυτο-ηγεσία

Στην PARTNERS PS σχεδιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων και του οργανισμού.


Τα παρουσιάζουμε με τρόπο που να βοηθούμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά.  Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης που εργάζονται.

Βοηθούμε το διευθυντικό, εποπτικό και υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης στο να αναπτύξει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την ομαδικότητα και τις επιθυμητές στάσεις επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση.


Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές της PARTNERS PS διακατέχονται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Έχουν ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. Διαθέτουν τον κατάλληλο χαρακτήρα για να μπορούν να συνδέονται καλύτερα με τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπνέουν για μάθηση και να τους βοηθούν να προβαίνουν σε αλλαγές ανάπτυξης. Είναι οπαδοί της διά βίου μάθησης.

Eίναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τα επαγγελματικά προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. 

Η υλοποίηση των μονοεπιχειρησιακών επιχορηγημένων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα (Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κόστος του εκπαιδευτή μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η εκπαίδευση καθορίζει την επιτυχία της υλοποίηση της στρατηγικής

 • Στρατηγική Διοίκηση Πωλήσεων


 • Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Πωλήσεων


 • Τιμολογιακή Στρατηγική - Strategic Pricing​


 • Σχεδιασμός Λειτουργίας - Ανάπτυξη Ενός Αποδοτικού Συστήματος Πωλήσεων


 • Διαχείριση της Προώθησης Πωλήσεων


 • Συλλογή και Διεκπεραίωση Παραγγελιών Ψηφιακά


 • Ηγεσία Ομάδας Πωλήσεων


 • ​Ανάπτυξη της Ικανότητας της Προσωπικής Πώλησης ​B2B & B2C


 • Διαχείριση Στρατηγικών Πελατών & Ανάπτυξη της Αξίας Πελατολογίου​  


 • Σύστημα Παρακολούθησης και Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και της Απόδοσης των Πωλήσεων​

Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα - Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Θεματολογία Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης που προσφέρουμε

     

     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!