Οι όροι συμμετοχής που περιγράφονται πιο κάτω είναι αναγκαίοι για την διασφάλιση της ποιότητας και των συμφερόντων όλων των έχοντας έννομο ενδιαφέρον σχετικά με την διοργάνωση και διεξαγωγή των σεμιναρίων από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - KEK Mita & Partners PS.


Η θέση συμμετοχής εξασφαλίζεται με την πληρωμή πριν την έναρξη διεξαγωγής του προγράμματος με αποστολή επιταγής, κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό ή προσκόμιση της επιταγής ή μετρητών από τον συμμετέχοντα την ημέρα έναρξης διεξαγωγής του σεμιναρίου.


Οι εταιρείες που είναι δικαιούχες να λάβουν σχετική επιχορήγηση από την ΑνΑΔ λόγω της συμμετοχής των εργοδοτουμένων τους στο σεμινάριο έχουν υποχρέωση:

  • Nα συμπληρώσουν τα έντυπα της ΑνΑΔ που είναι σχετικά με την δυνατότητα καταβολής χορηγήματος τα οποία παρέχει το KEK Mita & Partners PS.
  • Να καταβάλλουν τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τα άτομα που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο.


Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής γίνεται: 

  • 100% επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση που η ακύρωση γνωστοποιήθηκε γραπτώς τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες         ημέρες πριν την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου.
  • 50% επιστροφή χρημάτων όταν η ακύρωση γνωστοποιήθηκε σε μικρότερο διάστημα των τεσσάρων (4) ημερών από την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου. 
  • Αντικατάσταση του συμμετέχοντα με άλλον.
  • 0% επιστροφή χρημάτων όταν η ακύρωση δεν γνωστοποιήθηκε πριν την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου και η δικαιολογία μη συμμετοχής δεν γίνει αποδεκτή. 


Το ΚEK Mita & Partners PS καθορίζει την αίθουσα κατάρτισης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου. Διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σύμφωνα με τον αριθμό συμμετεχόντων, κανονισμούς της ΑνΑΔ και άλλων δικαιολογημένων περιστάσεων πριν την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου.


Σε περίπτωση που το ΚEK Mita & Partners PS ακυρώσει το σεμινάριο επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει πληρωθεί για την συμμετοχή.


​Το ΚEK Mita & Partners PS διασφαλίζει την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και των εταιρειών με εμπιστευτικότητα αποκλειόμενης κοινοποίησης τους σε τρίτα πρόσωπα εκτός εάν επιτρέπεται από τον νόμο και δικαστική απόφαση.

Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 7000 4886.


Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία σας.  

​​

Όροι Συμμετοχής στα Ανοικτά Σεμινάρια – Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης