Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της πρακτικής εφαρμογής -

υλοποίησης των θεμάτων που εκπαιδεύουμε - δίνουμε λύσεις!

Αναπτύξετε τη Στρατηγική και την Απόδοση της Επιχείρησης σας! 

 • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού


 • Δημιουργία Μιας Κατάλληλης και Πετυχημένης Κουλτούρας


 • Ανάπτυξη της Ηγεσίας σε Όλα τα Επίπεδα - Ηγετικές Συμπεριφορές και Ικανότητες


 • Κερδίζοντας το Μυαλό και την Καρδιά των Ανθρώπων


 • Κτίσιμο και Ανάπτυξη Αποτελεσματικών και Αποδοτικών Ομάδων


 • Διαχείριση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Προσωπικού


 • Εργασιακό Περιβάλλον που Εμπνέει και Παρακινεί 


 • Ατομική Καθοδήγηση και Ανάπτυξη - Coaching & Feedback


 • Επικοινωνία και Συναισθηματική Νοημοσύνη • Στρατηγική Διοίκηση Πωλήσεων


 • Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Πωλήσεων


 • Τιμολογιακή Στρατηγική - Strategic Pricing​


 • Σχεδιασμός Λειτουργίας - Ανάπτυξη Ενός Αποδοτικού Συστήματος Πωλήσεων


 • Διαχείριση της Προώθησης Πωλήσεων


 • Συλλογή και Διεκπεραίωση Παραγγελιών


 • Ηγεσία Ομάδας Πωλήσεων


 • ​Προσωπική Πώληση B2B & B2C • Ανάπτυξη της Αξίας Πελατολογίου


 • Σύστημα Παρακολούθησης και Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και της Απόδοσης των Πωλήσεων​

Στρατηγική και

Σύστημα Πωλήσεων

Στόχος. Κύριος στόχος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η σωστή διάγνωση αδυναμιών, προβλημάτων, ευκαιριών ανάπτυξης και ο διαχωρισμός των αιτιών από τις συνέπειες.  Η σημασία της διάγνωσης και ιδιαίτερα της έγκαιρης διάγνωσης των πραγματικών προβλημάτων στις επιχειρήσεις καθημερινά αποδεικνύουν την σοφία της ρήσης του Ιπποκράτη (460-370π.χ) «Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν.»

Λύσεις. Στην συνέχεια, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρακτικό και εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους σύμφωνα με τα δεδομένα και στόχους της επιχείρησης σας. Δίνεται έμφαση στο να μπορέσει η επιχείρηση να καινοτομήσει και διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά. Οι λύσεις που προτείνονται σχεδιάζονται σύμφωνα με σύγχρονες αρχές και πρότυπα. Περιλαμβάνουν τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς, είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.  Η εφαρμογή τους χρειάζεται τους ελάχιστους δυνατόν πόρους (οικονομικές λύσεις). Διασφαλίζουν την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ευελιξία για συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Στην PARTNERS PS σχεδιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων και του οργανισμού.


Τα παρουσιάζουμε με τρόπο που να βοηθούμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά.  Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης που εργάζονται.

Βοηθούμε το διευθυντικό, εποπτικό και υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης στο να αναπτύξει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την ομαδικότητα και τις επιθυμητές στάσεις επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση.


Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές της PARTNERS PS διακατέχονται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Έχουν ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. Διαθέτουν τον κατάλληλο χαρακτήρα για να μπορούν να συνδέονται καλύτερα με τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπνέουν για μάθηση και να τους βοηθούν να προβαίνουν σε αλλαγές ανάπτυξης. Είναι οπαδοί της διά βίου μάθησης.

Eίναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τα επαγγελματικά προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. 

Η υλοποίηση των μονοεπιχειρησιακών επιχορηγημένων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κόστος του εκπαιδευτή μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Επιχορηγημένα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

     

     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!


Ηγεσία - Στρατηγική και

Ηγεσία Ομάδων και Αυτο-ηγεσία

Θεματολογία Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης που προσφέρουμε

Εξ' αποστάσεως διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση και ομαδική εργασία - virtual online live training and workshops - μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο Microsoft Teams. Είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος σχεδιασμένος για ομαδική εργασία - διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, και εργαστήρια. Τα προγράμματα της PARTNERS PS είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο διάδρασης κερδίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Η εκπαίδευση καθορίζει την ικανότητα της επιτυχημένης υλοποίησης της στρατηγικής

Στρατηγική και

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα - Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Επιχορηγούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑνΑΔ

 • Στρατηγική 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών' - Customer Experience  Management​


 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων CRM


 • Επαγγελματική Συμπεριφορά Εξυπηρέτησης Πελατών


 • Κερδίζοντας το Μυαλό και την Καρδιά των Πελατών


 • ​​Αξιοποίηση του Διαδικτύου για Ανάπτυξη των Πελατειακών Σχέσεων και της Εταιρικής Μάρκας

​​

 • Διαχείριση Ανατροφοδότησης Πελατών - Παράπονα, Σχόλια, Εισηγήσεις (Διαδικτυακά - Online και Mη  Διαδικτυακά - Offline)​​


 • Διαχείριση Κρίσεων για Yπεράσπιση της Εταιρικής Εικόνας / Υπόληψης (Διαδικτυακά - Online και  Mη Διαδικτυακά - Offline)​


 • Εφαρμογή του Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR)​​