• Δημιουργία Μιας Κατάλληλης και Πετυχημένης Κουλτούρας
 • Μέθοδοι Καθοδήγησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιασμός Πλαισίου Ηγετικής Συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα
 • Κτίσιμο Ομάδων - Ανάπτυξη της Ομαδικότητας, Συνεργασία, Συντονισμός, Πρωτοβουλία και Αφοσίωση
 • Διαχείριση του Συστήματος Πωλήσεων - Οργάνωση, Προγραμματισμός Ενεργειών και Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Πωλήσεων
 • Χάραξη της Κατάλληλης Τιμολογιακής Στρατηγικής - Strategic Pricing
 • Διαχείριση της Αξίας του Πελατολογίου - Customers Value Development 
 • Διαχείριση της Εμπειρίας Εξυπηρέτησης Πελατών - Customer Experience Management
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - Customer Relationship Management

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ηγεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Η PARTNERS PS παρέχει σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής σημασίας που σχετίζονται με την διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης και ουσιαστικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Συνεταίρος της PARTNERS PS είναι ο Ανδρέας Αγγελή, έχει πιστοποιηθεί μετά από εξετάσεις από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ).  Δείτε την φιλοσοφία και την δυναμική των ανθρώπων της PARTNERS PS εδώ.

Στόχος. Κύριος στόχος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η σωστή διάγνωση αδυναμιών, προβλημάτων, ευκαιριών ανάπτυξης και ο διαχωρισμός των αιτιών από τις συνέπειες.  Η σημασία της διάγνωσης και ιδιαίτερα της έγκαιρης διάγνωσης των πραγματικών προβλημάτων στις επιχειρήσεις καθημερινά αποδεικνύουν την σοφία της ρήσης του Ιπποκράτη (460-370π.χ) «Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν.»


Λύσεις. Στην συνέχεια, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρακτικό και εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους σύμφωνα με τα δεδομένα και στόχους της επιχείρησης σας. Δίνεται έμφαση στο να μπορέσει η επιχείρηση να καινοτομήσει και διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 


Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά. Οι λύσεις που προτείνονται σχεδιάζονται σύμφωνα με σύγχρονες αρχές και πρότυπα. Περιλαμβάνουν τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς, είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.  Η εφαρμογή τους χρειάζεται τους ελάχιστους δυνατόν πόρους (οικονομικές λύσεις). Διασφαλίζουν την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ευελιξία για συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος.


Υποστήριξη. Σας βοηθούμε στην υλοποίηση των λύσεων μέσω της συμβουλευτικής, της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επιτυχία.

Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 


     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για την συμβουλευτική υπηρεσία που σας ενδιαφέρει περισσότερο!

Τα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων υποστηρίζονται από σχετικές χορηγίες!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!


 • Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης  - Business Plan
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών

        Κινδύνων

 • Σχεδιασμός Συστήματος Λειτουργίας - Εγχειρίδια Διαδικασιών
 • Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Αξιοποίηση Τεχνολογιών και Συστημάτων Πληροφορικής
 • Διαχείριση της Παραγωγικότητας - Στόχοι και Δείκτες Μέτρησης KPIs 
 • Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR)

Εταιρικός - Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Παρέχουμε τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Επιχειρηματικές Λύσεις

Διαθέτουμε σημαντικά και ζωτικής σημασίας θέματα και ιδέες να μοιραστούμε και επεξεργαστούμε μαζί για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους στα μέτρα της δικής σας επιχείρησης. Γι' αυτό πρέπει να μας ακούσετε !!!