Τιμολόγηση – Συμμετοχή ανά άτομο
Ειδική τιμή €119      

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ €84

Πληρωτέο ποσό €35,00+ €22,61 Φ.Π.Α

Η τιμή περιλαμβάνει: σημειώσεις του σεμιναρίου, ροφήματα και σνακς, μεσημεριανό γεύμα και πιστοποιητικό συμμετοχής.Περιγραφή του προγράμματος

Ανάγκη συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα

Ο ρόλος του Πωλητή είναι πιο περίπλοκος. Το περιβάλλον της αγοράς σήμερα έχει καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκο, δύσκολο και απαιτητικό. 

Ο ρόλος του Πωλητή είναι πλέον πιο κρίσιμος για την επιτυχία. Η προσωπική πώληση προιόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας αφού η αγορά παρουσιάζει υπερπροσφορά ενώ η ζήτηση από τελικούς πελάτες βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα.  


Το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ Προσωπική Προώθηση αποτελεί την μεγαλύτερη ευκαιρία των προμηθευτών που επιδιώκουν την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς τους.  

Ο ρόλος του Πωλητή επεκτείνεται από πωλητή σε στρατηγικό συνεργάτη. Οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε τελικούς πελάτες, σήμερα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εξυπηρέτησης τους από εξαίρετους επαγγελματίες εξωτερικούς πωλητές. Ο πήχης ανεβαίνει συνεχώς!

Γι' αυτό, οι επιχειρήσεις - προμηθευτές έχουν ανάγκη από επαγγελματίες πωλητές που να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την διαδικασία της πώλησης και να κατευθύνονται από την ανάγκη της επιτυχίας μεγιστοποιώντας την αξία των πελατών και της επιχείρησης.

Ποιοι θα έχουν ιδιαίτερο όφελος από αυτό το πρόγραμμα
Διευθυντικά και εποπτικά στελέχη των διευθύνσεων Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Ανάπτυξη Εργασιών και σε Πωλητές έμπειρους και μη που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Θα βοηθήσει επίσης επαγγελματίες Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Εργολάβους και Επαγγελματίες Τεχνικούς που προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες και σε επιχειρήσεις.​

Ποια οφέλη παρέχει αυτό το πρόγραμμα
Πρωταρχικός στόχος είναι όπως οι συμμετέχοντες αναπτύξουν μια σύγχρονη προσέγγιση της διαδικασίας της πώλησης.

 • Να προσεγγίσουν την εξωτερική πώληση ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας.
 • Να γνωρίσουν πως έχουν εξελιχθεί οι τεχνικές πωλήσεων και να μπορούν να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά.
 • Να γνωρίσουν τις δεξιότητες και συμπεριφορές του ιδανικού πωλητή και να μπορούν να προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση για συνεχή βελτίωση τους.
 • Να προσανατολιστούν περισσότερο προς την ανάπτυξη της επαγγελματικής συμπεριφοράς τους και να καθοδηγούνται από ένα δυνατό αίσθημα επιτυχίας.
 • Να κατανοούν καλύτερα την αγοραστική συμπεριφορά και να προσαρμόζονται καλύτερα στα δεδομένα του πελάτη.
 • Να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις των πελατών.
 • Να επικοινωνούν καλύτερα με τους πελάτες.
 • Να παρουσιάζουν καλύτερα τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες.
 • Να μπορούν να κερδίζουν τους πελάτες με μεγαλύτερη επιτυχία.Τα θέματα που καλύπτει το πρόγραμμα


Εισαγωγή – Παρουσίαση των στόχων του προγράμματος

Γιατί οι κανόνες στην προσωπική πώληση έχουν αλλάξει

 • Η αποστολή του εξωτερικού πωλητή
 • Το προφίλ ενός εξαίρετου εξωτερικού πωλητή
 • Η διαδικασία της πώλησης


Γιατί χρειάζεται ο πωλητής ν' ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα για να πραγματοποιήσει την πώληση

 • Επισκόπηση της διαδικασίας της πώλησης
 • Από την προετοιμασία προσέγγισης μέχρι την εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση
 • Η διατήρηση της πώλησης εντός μιας επιθυμητής πορείας


Προσέγγιση του πελάτη

 • Κερδίζοντας τις εντυπώσεις
 • Η κατανόηση του προφίλ του πελάτη
 • Η ικανότητα προσαρμογής του πωλητή σε διαφορετικές συνθήκες


Εντοπισμός των αναγκών του πελάτη

 • Η δύναμη των ερωτήσεων
 • Η διαχείριση των πληροφοριών και μηνυμάτων που δίνει ο πελάτης


Παρουσίαση δυνατοτήτων

 • Μέθοδοι και τεχνικές παρουσίασης
 • Πως βοηθώ τον πελάτη ν' αντιληφθεί τα οφέλη που θα αποκομίσει από την συνεργασία και τα προϊόντα


Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων & Διαπραγμάτευση

 • Τακτικές χειρισμού αντιρρήσεων
 • Ανάδειξη μιας συνολικής πρότασης αξίας
 • Επιδίωξη μιας συμφωνίας "κερδίζω - κερδίζεις"


 Κλείσιμο

 • Διασφάλιση των συμφωνημένων
 • Εκτέλεση των διαδικαστικών της συναλλαγής / συμφωνίας


Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

 • Ανάπτυξης της σχέσης
 • Άσκηση - Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με σκοπό την βελτίωση της ατομικής απόδοσης


Σύνοψη – Ερωτήσεις – Συζήτηση & Αξιολόγηση του προγράμματος

​​

Τα 7 Βήματα της Προσωπικής Πώλησης Β2Β - Μια Σύγχρονη Προσέγγιση     


Οδηγείστε την επιτυχία σας στο επόμενο επίπεδο!


Αντίληψη, Σκέψη, Ικανότητα, Στρατηγική και Προσέγγιση που θα σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε περισσότερο ως Επαγγελματίας Σύμβουλος Πωλητής

Διεξαγωγή: Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, Λευκωσία      

Διάρκεια: 7 ώρες – 1 ολοήμερη συνάντηση 08:30 -17:00

Χώρος:  Ξενοδοχείο 

Εκπαιδευτής: Ανδρέας Αγγελή 

​​Δηλώστε την συμμετοχή σας στο σεμινάριο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τα πιο κάτω στοιχεία: