Στρατηγική και

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων


Κύριοι Στόχοι:

 1. ​Το κτίσιμο πελατειακών σχέσεων.
 2. Η ανάπτυξη της πιστότητας των πελατών.
 3. Η στρατηγική τοποθέτηση της εταιρικής μάρκας – brand στο μυαλό και στην καρδιά των πελατών.                    .  

Το ​Όραμα μας 

Το όραμα μας είναι να καταστούμε συνεργάτης υψηλής εμπιστοσύνης οργανισμών και ατόμων που συνδράμει στην διαρκή ανάπτυξη και επιτυχία τους καθοδηγώντας τους στο μέλλον με τον πιο υπεύθυνο και επαγγελματικό τρόπο.


Το ​Σλόγκαν μας

Προσθέτουμε αξία με καινοτόμα προγράμματα πρακτικής εφαρμογής επικεντρωμένα στις αρχές ηγεσίας!

​​​​Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να εμπνέουμε και να υποστηρίζουμε πρακτικά οργανισμούς και άτομα στο να αναζητούν και να

επιτυγχάνουν συνεχή, ουσιαστική και διαρκή ανάπτυξη της ικανότητας τους. Να βοηθάμε στο να μετασχηματίζονται και να αναπτύσσουν την δυνατότητα τους να επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις, τους στόχους τους και ευρύτερους αξιόλογους σκοπούς - το δικό τους όραμα.​

Η Φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική

Αφουγκραζόμαστε τους πελάτες μας. 

 • Κατανοούμε το περιβάλλον των πελατών μας. 
 • Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τα προβλήματα που τους απασχολούν.
 • Σκεφτόμαστε πάντα πρώτα το συμφέρον τους.  
 • Μελετούμε και τους προτείνουμε κατάλληλες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις οι οποίες προσθέτουν την μεγαλύτερη δυνατή αξία.
 • Καθοδηγούμε και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές. 
 • Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε το σύστημα λειτουργίας μας για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
 • Είμαστε ευέλικτοι και ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις νέες αλλαγές!

Πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να γίνει ισχυρότερη και ταχύτερη με:

 1. ​Δημιουργία περισσότερης αξίας για τους πελάτες.
 2. ​Περισσότερο ζήλο για συνεχή επιτυχία χωρίς εφησυχασμό.​
 3. Κτίσιμο αποτελεσματικών και αποδοτικών ομάδων.
 4. Ενδυνάμωση των ανθρώπων της.  
 5. Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης.
 6. ​Ταχύτητα λειτουργίας και ευελιξία.
 7. Συνεχής εκπαίδευση.


Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο

"Ισχυρότερη και Ταχύτερη Επιχείρηση" εδώ>>Μπορείτε να δείτε τα συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης εδώ>>

Αξιοποιούμε σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και μεθόδους για την οργάνωση, την λειτουργία, την ανάπτυξη των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η αριστεία  αποτελούν τον φάρο της σκέψης μας! Είναι τα αγαπημένα μας σπορτ! Γι' αυτό, εκτελούμε με επιτυχία την αποστολή μας στην PARTNERS PS

​​Η συμπεριφορά και οι ενέργειες μας στην PARTNERS PS καθοδηγούνται από τις πιο κάτω αξίες μας:


 • Σεβασμός. Σεβόμαστε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας επιδιώκοντας συνεργασίες αμοιβαίου συμφέροντος (win-win). Επίσης, σεβόμαστε την κοινωνία ενεργώντας ως υπεύθυνοι πολίτες προσπαθώντας να συνδράμουμε στην δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων και των οργανισμών.​​ 


 • Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα μας εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει την βάση εμπιστοσύνης της κρίσης μας. Παραμένουμε ανεξάρτητοι και ικανοί να ενεργούμε ανεξάρτητα από τις προσωπικές μας απόψεις και την αμοιβή μας.


 • Αντικειμενικότητα. Επιδεικνύουμε το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. 


 • Εμπιστευτικότητα. Σεβόμαστε την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουμε και δεν κοινοποιούμε πληροφορίες σε τρίτους χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση.


 • Ικανότητα. Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Γι' αυτό, η δική μας βελτίωση και ανάπτυξη είναι μια διαρκής διαδικασία. Έχουμε το θάρρος να εφεύρουμε και υπερασπιστούμε δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα. Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το περιβάλλον τους τις κατάλληλες λύσεις και βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές μέσω καθοδήγησης και εκπαίδευσης αναπτύσσοντας την ικανότητα τους.


 • Ομαδικότητα. Μοιραζόμαστε τις απόψεις μας και εργαζόμαστε με ένα δομημένο και δημιουργικό τρόπο για την καλύτερη εξερεύνηση και ανάλυση των αναγκών, προβλημάτων και ευκαιριών ανάπτυξης. Μαζί με τους πελάτες μας λειτουργούμε ως ομάδα. Οι ιδέες και λύσεις που πηγάζουν μέσα από την ομαδικότητα είναι πάντα οι καλύτερες!​​​​​

Ηγεσία – Στρατηγική,

Ηγεσία Ομάδων και Αυτο-ηγεσία


Κύριοι Στόχοι:

 1. ​H ευθυγράμμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την εταιρική στρατηγική και την επιθυμητή κουλτούρα.
 2. H συνεχής ανάπτυξη του και η διασφάλιση υψηλών επιδόσεων.
 3. Η διασφάλιση της διαρκούς επιτυχίας της επιχείρησης.

​​Οι Άνθρωποι μας είναι επαγγελματίες με πάθος

 • Γνωρίζουν τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς και μεθόδους που μπορούν να φέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση. 
 • Είναι μια δυνατή και ευέλικτη ομάδα με ένα ξεχωριστό μίγμα γνώσης και εμπειρίας. 
 • Είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες που αναγνωρίζονται ως εμπειρογνώμονες για τα θέματα που ειδικεύονται.
 • Κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους συμβούλων - διεθνής πιστοποιήσεις (Certified Management Consultant - Εγκεκριμένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναγνωρισμένοι από τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, Certified Internal Auditor, Certified Risk Management Assurance, κ.α.) και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Είναι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑνΑΔ.Η PARTNERS PS μπορεί να σας οδηγήσει στο αμέσως επόμενο στάδιο της επιτυχίας!!!

Βοηθούμε επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στρατηγικά μέσα από την καθημερινή τους λειτουργία επιδιώκοντας την συνεχή αλλαγή για ουσιαστική βελτίωση και ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους με στόχο την διασφάλιση της διαρκούς επιτυχίας τους.

​Παρέχουμε σύγχρονες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ηγεσίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 


Εξειδικευόμαστε στους εξής τομείς της Ηγεσίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι &

Εκπαιδευτές Επιχειρήσεων

Στρατηγική Μάρκετινγκ και

Σύστημα Πωλήσεων


Κύριοι Στόχοι:

 1. Η αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη στόχων.
 2. Η στόχευση και διαχείριση κερδοφόρου πελατολογίου.
 3. Η ευελιξία και η ταχύτητα λειτουργίας με επίκεντρο τους πελάτες αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.                    .

Τι μπορεί να κάνει για σας η PARTNERS PS

Ίδρυση 2008

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Συνεταίρος της PARTNERS PS είναι ο Ανδρέας Αγγελή κάτοχος των πιο κάτω επαγγελματικών προσόντων:

 • Certified Management Consultant-CMC
 • Certified Internal Auditor-CIA
 • Certified Control Self-Assessment-CCSA
 • Certified in Risk Management Assurance-CRMA και
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων ΑξιοΠιστοΣυν της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.