• Στρατηγική 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών' - Customer Experience  Management​


 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων CRM


 • Επαγγελματική Συμπεριφορά Εξυπηρέτησης Πελατών


 • Κερδίζοντας το Μυαλό και την Καρδιά των Πελατών


 • ​​Αξιοποίηση του Διαδικτύου για Ανάπτυξη των Πελατειακών Σχέσεων και της Εταιρικής Μάρκας

​​

 • Διαχείριση Ανατροφοδότησης Πελατών - Παράπονα, Σχόλια, Εισηγήσεις (Διαδικτυακά - Online και Mη  Διαδικτυακά - Offline)​​


 • Διαχείριση Κρίσεων για Yπεράσπιση της Εταιρικής Εικόνας / Υπόληψης (Διαδικτυακά - Online και  Mη Διαδικτυακά - Offline)​


 • Εφαρμογή του Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR)​​

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της πρακτικής εφαρμογής -

υλοποίησης των θεμάτων που εκπαιδεύουμε - δίνουμε λύσεις!

Αναπτύξετε τη Στρατηγική και την Απόδοση της Επιχείρησης σας! 


 • Δημιουργία Μιας Κατάλληλης και Πετυχημένης Κουλτούρας


 • Ανάπτυξη της Ηγεσίας σε Όλα τα Επίπεδα - Ηγετικές Συμπεριφορές και Ικανότητες


 • Κτίσιμο και Ανάπτυξη Αποτελεσματικών και Αποδοτικών Ομάδων


 • Διαχείριση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Προσωπικού


 • Εργασιακό Περιβάλλον που Εμπνέει και Παρακινεί 


 • Κερδίζοντας το Μυαλό και την Καρδιά των Ανθρώπων


 • Ατομική Καθοδήγηση και Ανάπτυξη - Coaching & Feedback


 • Επικοινωνία και Συναισθηματική Νοημοσύνη


 • Σύστημα Σκέψης και Λήψης Αποφάσεων - Critical Thinking & Decision Making
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ & Πωλήσεων


 • Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Πωλήσεων


 • Τιμολογιακή Στρατηγική - Strategic Pricing​


 • Σχεδιασμός Λειτουργίας - Ανάπτυξη Ενός Αποδοτικού Συστήματος Πωλήσεων


 • Διαχείριση της Προώθησης Πωλήσεων


 • Διαχείριση της Προσφοροδότησης - Γραπτές Προσφορές


 • Ηγεσία Ομάδας Πωλήσεων


 • ​Προσωπική Πώληση B2B & B2C


 • Εξ' Αποστάσεως Πωλήσεις - Virtual Selling


 • Διαχείριση και Ανάπτυξη της Αξίας Πελατολογίου


 • Σύστημα Παρακολούθησης και Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και της Αποδοτικότητας των Πωλήσεων​

Στρατηγική Μάρκετινγκ και

Σύστημα Πωλήσεων

Στόχος. Κύριος στόχος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η καλύτερη δυνατή κατανόηση των αλλαγών και των τάσεων της αγοράς, η χάραξη και η εκτέλεση της στρατηγικής, η δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας, η σωστή διάγνωση αδυναμιών, προβλημάτων, ευκαιριών ενίσχυσης, ο διαχωρισμός των αιτιών από τις συνέπειες και ο σχεδιασμός δράσεων βελτίωσης και ανάπτυξης.  Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ουσιαστικών προβλημάτων και ο έγκαιρος προγραμματισμός για το μέλλον στις επιχειρήσεις και οργανισμούς καθημερινά αποδεικνύουν την σοφία της ρήσης του Ιπποκράτη (460-370π.χ) «Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν.»

Λύσεις. Στην συνέχεια, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρακτικό και εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους σύμφωνα με τα δεδομένα και στόχους της επιχείρησης σας. Δίνεται έμφαση στο να μπορέσει η επιχείρηση να καινοτομήσει και διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά. Οι λύσεις που προτείνονται σχεδιάζονται σύμφωνα με σύγχρονες αρχές και πρότυπα. Περιλαμβάνουν τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς, είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.  Η εφαρμογή τους χρειάζεται τους ελάχιστους δυνατόν πόρους (οικονομικές λύσεις). Διασφαλίζουν την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ευελιξία για συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Στην PARTNERS PS σχεδιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι ανθρωποκεντρικά και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και  της επιχείρησης / του κάθε οργανισμού.


Τα παρουσιάζουμε με τρόπο που να βοηθούμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά.  Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης που εργάζονται.

Βοηθούμε το διευθυντικό, εποπτικό και υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης στο να αναπτύξει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την ομαδικότητα και τις επιθυμητές στάσεις επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση.


Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές της PARTNERS PS διακατέχονται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτουν τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορούν να συνδέονται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέουν για μάθηση και να τους βοηθούν να προβαίνουν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Είναι οπαδοί της διά βίου μάθησης.

Eίναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχουν διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors, Six Seconds (EQ Practitioner). 

Η υλοποίηση των μονοεπιχειρησιακών επιχορηγημένων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κόστος της εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

     

     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!


Ηγεσία - Στρατηγική και

Ηγεσία Ομάδων και Αυτο-ηγεσία

Θεματολογία Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης που προσφέρουμε

​​​​Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Επιχορηγημένα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 ​​

Εξ' αποστάσεως διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση και ομαδική εργασία - virtual online live training and workshops - μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο Microsoft Teams. Είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος σχεδιασμένος για ομαδική εργασία - διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, και εργαστήρια. Τα προγράμματα της PARTNERS PS είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο διάδρασης κερδίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Η τακτική και μεθοδική εκπαίδευση διασφαλίζει την επιτυχία

Στρατηγική και

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

 • Αναπτύσσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις συμπεριφοράς στην εργασία.
 • Αυξάνει τα αποτελέσματα και την απόδοση των ατόμων και των ομάδων. 
 • Ενισχύει την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την αφοσίωση των ατόμων για συνεχή βελτίωση, προσαρμογή και επιτυχία στόχων.
 • Ευθυγραμμίζει τα άτομα και τις ομάδες με το όραμα, την αποστολή και την στρατηγική.
 • Αναζωογονεί και ενισχύει την αισιοδοξία των ατόμων για ένα καλύτερο μέλλον.
 • Αλλάζει την οπτική για το μέλλον και προετοιμάζει την επιχείρηση / τον οργανισμό για τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται συνεχώς.
 • Ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης / του οργανισμού.

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα - Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Επιχορηγούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑνΑΔ