Στρατηγική και Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών

Σύγχρονοι Επαγγελματίες Σύμβουλοι και Ανάπτυξης Πωλήσεων

Ο ρόλος του Πωλητή επεκτείνεται πλέον από πωλητή σε στρατηγικό συνεργάτη. Οι επιχειρήσεις πελάτες, σήμερα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εξυπηρέτησης από εξαίρετους επαγγελματίες εξωτερικούς πωλητές που μπορούν να τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ο πήχης του επαγγελματία πωλητή ανεβαίνει συνεχώς! >>>

Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας τίτλο ή >>>

Διαχείριση της Ατομικής Απόδοσης 


Τα συνολικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης είναι το σύνολο των ατομικών αποτελεσμάτων. 

Oι οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν ικανά άτομα σε σημαντικές θέσεις με αρκετά προσόντα αλλά να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον Χρόνο, την Ενέργεια, τη Συγκέντρωση, τη Λήψη Αποφάσεων

και τις δυνατότητες τους. >>>

Ανασχεδιασμός της Στρατηγικής και του Συστήματος Πωλήσεων 

Η αγορά είναι μια μεταβαλλόμενη δυναμική. Οι αλλαγές είναι συνεχείς ιδιαίτερα της τεχνολογίας, των προϊόντων, των ανταγωνιστών, της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών. Ακόμη και η ίδια η επιχείρηση αλλάζει εσωτερικά. Γι’ αυτό, το Σύστημα Πωλήσεων χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και τακτικό επανασχεδιασμό. >>>

Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετινγκ 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών'

Η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα πολυσύνθετης αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τους πελάτες και κτίζεται σε όλα τα σημεία που θα έχουν επαφή. Επηρεάζει τα συναισθήματα και την αντίληψη του κάθε πελάτη σχετικά με το όνομα - brand της επιχείρησης και των προϊόντων της. Γι’ αυτό, η Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών είναι η σπουδαιότερη στρατηγική μάρκετινγκ. >>>

Επαγγελματική Συμπεριφορά και Δεξιότητες Εξυπηρέτησης Πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών μεγιστοποιεί την παρεχόμενη αξία προς τους πελάτες και η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό, το προσωπικό πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη αντίληψη, νοοτροπία, την ικανότητα, τις δεξιότητες του και συνολικά όλο τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών. >>>

Αποτελεσματικοί

Μάνατζερς και Ηγέτες

Οι Μάνατζερς στο σημερινό περιβάλλον εργασίας έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της στρατηγικής μέσα από την άσκηση πολλαπλών ρόλων.

Κύριος στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπων της ομάδας τους και η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα διαχειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό περιβάλλον. >>>

Στρατηγική, Διοίκηση και Ηγεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Βελτιστοποίηση του Συστήματος Επιχειρησιακών Λειτουργιών 

Οι συνεχείς και γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, λειτουργίες, τεχνολογία, εξέλιξη ανταγωνισμού, κ.α.) δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Στόχος πάντοτε είναι η επιχείρηση να γίνεται πιο συστηματική και ταχύτερη. >>>

     

     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!


Στρατηγική Μάρκετινγκ και Σύστημα Πωλήσεων

Αποτελεσματική Ηγεσία Πωλήσεων


Ο Διευθυντής Πωλήσεων πέραν από την Διοίκηση του Συστήματος Πωλήσεων (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διαδικασιών Πωλήσεων, Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων και Έλεγχο) χρειάζεται να ασκεί αποτελεσματική Ηγεσία.
Να είναι σε θέση να εμπνέει, να καθοδηγεί, να παρακινεί, να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει την ομάδα πωλήσεων για να φθάνει στην επιτυχία. >>>

 • Αναπτύσσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις συμπεριφοράς και τις νοοτροπίες στην εργασία.
 • Αυξάνει τα αποτελέσματα και την απόδοση των ατόμων και των ομάδων. 
 • Ενισχύει την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την αφοσίωση των ατόμων για συνεχή βελτίωση, προσαρμογή και επιτυχία στόχων.
 • Ευθυγραμμίζει τα άτομα και τις ομάδες με το όραμα, την αποστολή και την στρατηγική.
 • Αναζωογονεί και ενισχύει την αισιοδοξία των ατόμων για ένα καλύτερο μέλλον.
 • Αλλάζει την οπτική για το μέλλον και προετοιμάζει καλύτερα την επιχείρηση / τον οργανισμό για τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται συνεχώς.
 • Ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης / του οργανισμού.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της πρακτικής εφαρμογής -

υλοποίησης των θεμάτων που εκπαιδεύουμε - δίνουμε λύσεις!

                                                        

Επιπρόσθετα Μονοεπιχειρησιακά Εργαστηριακά Προγράμματα ​​​​


Επιτυχημένες Παρουσιάσεις

Η ικανότητα της παρουσίασης είναι μια πολύ κρίσιμη πτυχή του ρόλου των στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων για να προάγουν την εταιρική εικόνα, να παρουσιάζουν την στρατηγική, τις ιδέες, τις αλλαγές, στους πελάτες, στο προσωπικό και στους συνεργάτες. Είναι μια ικανότητα που μαθαίνεται και εξελίσσεται συνεχώς. Αποτελεί μονοπάτι προς την επιτυχία. >>>

Διαχείριση Ολικής Ποιότητας και Παραγωγικότητας


Σε ένα έντονο ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον η κάθε επιχείρηση χρειάζεται να ανταγωνίζεται σε υψηλά επίπεδα. Για να το πετύχει αυτό, η ολική ποιότητα και παραγωγικότητα χρειάζεται να προσεγγιστεί συστημικά και να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. >>>

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Επιχορηγούμενα ΑνΑΔ​​​

Στην PARTNERS PS σχεδιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι ανθρωποκεντρικά και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και  της επιχείρησης / του κάθε οργανισμού.


Τα παρουσιάζουμε με τρόπο που να βοηθούμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ομαδικής μάθησης με στόχο την αλληλεπίδραση, την συνεργασία, την διερευνητική σκέψη, την κριτική σκέψη και συστημική σκέψη.  Κινητοποιούμε την λογική και το συναίσθημα. Επεξηγούμε για το πως μπορούν να εφαρμοστούν τα θέματα που παρουσιάζουμε στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης που εργάζονται.

Βοηθούμε το διευθυντικό, εποπτικό και υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης στο να αναπτύξει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την ομαδικότητα και τις επιθυμητές στάσεις επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση και για τα ίδια τα άτομα.


Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές της PARTNERS PS διακατέχονται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτουν τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορούν να συνδέονται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέουν για μάθηση και να τους βοηθούν να προβαίνουν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Είναι οπαδοί της διά βίου μάθησης.

Eίναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχουν διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors, Six Seconds (EQ Practitioner). 

Η υλοποίηση των μονοεπιχειρησιακών επιχορηγημένων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κόστος της εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Στόχος. Κύριος στόχος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η καλύτερη δυνατή κατανόηση των αλλαγών και των τάσεων της αγοράς, η χάραξη και η εκτέλεση της στρατηγικής, η δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας, η σωστή διάγνωση αδυναμιών, προβλημάτων, ευκαιριών ενίσχυσης, ο διαχωρισμός των αιτιών από τις συνέπειες και ο σχεδιασμός δράσεων βελτίωσης και ανάπτυξης.  Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ουσιαστικών προβλημάτων και ο έγκαιρος προγραμματισμός για το μέλλον στις επιχειρήσεις και οργανισμούς καθημερινά αποδεικνύουν την σοφία της ρήσης του Ιπποκράτη (460-370π.χ) «Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν.»

Λύσεις. Στην συνέχεια, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρακτικό και εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους σύμφωνα με τα δεδομένα και στόχους της επιχείρησης σας. Δίνεται έμφαση στο να μπορέσει η επιχείρηση να καινοτομήσει και διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά. Οι λύσεις που προτείνονται σχεδιάζονται σύμφωνα με σύγχρονες αρχές και πρότυπα. Περιλαμβάνουν τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς, είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.  Η εφαρμογή τους χρειάζεται τους ελάχιστους δυνατόν πόρους (οικονομικές λύσεις). Διασφαλίζουν την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ευελιξία για συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη της Στρατηγικής ‘Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων’ - CRM Strategy 

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν μια δυνατή πελατειακή σχέση χρειάζονται να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Χρειάζεται πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιασμένη σε διαφορετικές ομάδες πελατών και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων – στρατηγική, προσωπικό, τεχνολογία, και περιεχόμενο επικοινωνίας. >>>

Κτίσιμο και Ηγεσία Επιτυχημένων Ομάδων 

Οι επιχειρήσεις σήμερα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να διασφαλίσουν την διαρκή επιτυχία τους χρειάζονται να διαθέτουν αποτελεσματικές και αποδοτικές ομάδες.

Σήμερα η ομαδική συνεργασία υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πλέον ζωτικής σημασίας. >>>

Διαχείριση της Απόδοσης - Επιχείρησης, Ομάδων, Ατόμων

Θεματολογία Προγραμμάτων Μονοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης που προσφέρουμε

Ανάπτυξη Κουλτούρας Ομαδικής Συνεργασίας 

Η ομαδική συνεργασία δεν προκύπτει από μόνη της όταν γίνει μια συνάθροιση εργαζομένων. Αποτελεί μια στοχευμένη προσπάθεια στο να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ομαδικότητα, να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες νοοτροπίες. Επίσης, χρειάζεται και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων. >>>

Αξιοποιείστε Χορηγίες και Ενισχύστε την Ανάπτυξη της Επιχείρησης σας

Πρακτική Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η εμπιστοσύνη αποτελεί το σπουδαιότερο ενεργητικό στοιχείο για μια επιχείρηση αφού μπορεί να καθορίσει την αξία της.  >>>


​Η φιλοσοφία μας για το πως σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα προγράμματα εκπαίδευσης 

​​​​

Εξ' αποστάσεως διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση και ομαδική εργασία - virtual online live training and workshops - μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο Microsoft Teams. Είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος σχεδιασμένος για ομαδική εργασία - διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, και εργαστήρια. Τα προγράμματα της PARTNERS PS είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο διάδρασης κερδίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Η αριστεία είναι ένα ταξίδι τακτικής ενδυνάμωσης και εξάσκησης για επιτυχία

 • Στρατηγικό & Επιχειρηματικό Πλάνο
 • Πλάνο Μάρκετινγκ - Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Προώθησης
 • ​​Στρατηγική 'Καλός Εργοδότης'
 • Σύστημα Λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωτική Δομή​​ - Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας
 • ​​Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς​​
 • ​Τιμολογιακή ​​Στρατηγική 
 • Διαχείριση Προσφοροδότησης
 • Διαχείριση της Αξίας Πελατολογίου​