Οι όροι συμμετοχής που περιγράφονται πιο κάτω είναι αναγκαίοι για την διασφάλιση της ποιότητας και των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων 'έχοντας έννομο ενδιαφέρον' σχετικά με την διοργάνωση και διεξαγωγή των σεμιναρίων από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - KEK Mita & Partners PS και την A & L Partners Professional Services Ltd (PARTNERS PS, Partners PS).


Η εγγραφή, θέση συμμετοχής, εξασφαλίζεται με την πληρωμή τρεις εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη διεξαγωγής του προγράμματος.

Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι:

  1. Αποστολή επιταγής με ταχεία.
  2. Κατάθεση ή ηλεκτρονικό έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.
  3. Προσκόμιση της επιταγής από τον συμμετέχοντα την ημέρα έναρξης διεξαγωγής του σεμιναρίου αφού προηγηθεί αποστολή ηλεκτρονικού αντίγραφου.


Οι εταιρείες που είναι δικαιούχες να λάβουν σχετική επιχορήγηση από την ΑνΑΔ λόγω της συμμετοχής των εργοδοτουμένων τους στο σεμινάριο έχουν υποχρέωση:

  • Να έχουν δημιουργημένο προφίλ στην διαδικτυακή πλατφόρμα ΕΡΜΗΣ της ΑνΑΔ.
  • Nα συμπληρώσουν τις ηλεκτρονικές φόρμες συλλογής δεδομένων του KEK Mita & Partners PS που είναι σχετικά με την διαδικασία εγγραφής.
  • Να καταβάλλουν για τα άτομα που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις (εξαίρεση για άτομα που βρίσκονται στο ειδικό σχέδιο αναστολής εργασιών και καλύπτονται για συμμετοχή).


Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής γίνεται: 

  • 100% επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση που η ακύρωση γνωστοποιήθηκε γραπτώς τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου.
  • 50% επιστροφή χρημάτων όταν η ακύρωση γνωστοποιήθηκε δύο (2) ημερών από την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου. 
  • 0% επιστροφή χρημάτων και διεκδίκηση πληρωμής ολόκληρου του ποσού του τιμολογίου όταν η ακύρωση δεν γνωστοποιήθηκε 24 πριν την ώρα έναρξης διεξαγωγής του σεμιναρίου.
  • Αντικατάσταση του συμμετέχοντα με άλλον. 


Το ΚEK Mita & Partners PS καθορίζει την αίθουσα κατάρτισης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου. Διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σύμφωνα με τον αριθμό συμμετεχόντων, κανονισμούς της ΑνΑΔ και άλλων δικαιολογημένων περιστάσεων πριν την έναρξη διεξαγωγής του σεμιναρίου.


Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας εγγραφής.


Βεβαίωση (πιστοποιητικό) συμμετοχής εκδίδεται μετά την επιτυχή συμμετοχή του ατόμου που είναι τουλάχιστον 75% της καθαρής συνολικής διάρκειας του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής.


Σε περίπτωση που το ΚEK Mita & Partners PS ακυρώσει το σεμινάριο επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει πληρωθεί για την συμμετοχή.

 Όλο το υλικό που δίνεται από το ΚEK Mita & Partners PS αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του ΚEK Mita & Partners PS.


Υλικό που παράγεται κατά την διεξαγωγή του σεμιναρίου ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από το ΚEK Mita & Partners PS για σκοπούς προβολής.

​Το ΚEK Mita & Partners PS διασφαλίζει την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και των εταιρειών με εμπιστευτικότητα αποκλειόμενης κοινοποίησης τους σε τρίτα πρόσωπα εκτός εάν επιτρέπεται από τον νόμο και δικαστική απόφαση.

Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 7000 4886.


Σας ευχαριστούμε για τη κατανόηση και τη συνεργασία σας.  

​​Όροι Συμμετοχής στα Ανοικτά Σεμινάρια – Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης