​​​​​​​Ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

​Μια επιτυχημένη πρακτική που ακολουθούμε:
Εντοπισμός επιχειρηματικών αναγκών (προβλημάτων, ευκαιριών)

 • Προσδιορισμός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
 • Ανάλυση του συστήματος λειτουργίας.
 • Καθορισμός των αναγκών.


Χάρτης πορείας

 • Αναλυτική περιγραφή των στόχων και των απαιτήσεων για παρόχους λύσεων.
 • Παρουσιάσεις και σύλληψη της τεχνικής λύσης και των απαιτήσεων.
 • Επιλογή παρόχου, σχεδιασμός αλλαγών και προετοιμασία υποδομών για υιοθέτηση των λύσεων.
 • Χρονοδιάγραμμα έργου και προγραμματισμός παραδοτέων.
 • Εμπλεκόμενοι και ρόλοι.


Εφαρμογή λύσεων

 • Εσωτερική εγκατάσταση των τεχνολογιών.
 • Δοκιμαστικός έλεγχος λειτουργίας.
 • Τελικές παραμετροποιήσεις και μετανάστευση δεδομένων.
 • Εκπαίδευση χρηστών.
 • Τελική αποδοχή χρηστών.
 • Καθορισμός των αναγκών.


Υποστήριξη λύσεων

 • Αντιμετώπιση ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες και οι διαχειριστές.
 • Διατήρηση της αδιάλειπτης λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος.

​​​​​​​10 σημαντικά στρατηγικά ερωτήματα που προηγούνται της αλλαγής

​​​​​​​Μεθοδολογία Αναβάθμισης της Λειτουργίας και της Τεχνολογίας

​​​​​​​Γνωρίζετε πόσο ανταγωνιστική είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρηση σας;

​Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό World Competitiveness, η Κύπρος το 2023 ήταν στην 51η θέση ανάμεσα σε 64 χώρες. https://worldcompetitiveness.imd.org/

 • ​Γνώση - ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης τεχνολογιών για την επιχείρηση σας.
 • Τεχνολογία - δυνατότητα ψηφιακής καινοτομίας / εξέλιξης της τεχνολογίας στην επιχείρηση σας.
 • Ετοιμότητα για αναβάθμιση – ικανότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, έγκαιρα, ολιστικά και αποτελεσματικά, στην επιχείρηση σας.

​​​​​​​Αναβάθμιση του Συστήματος Λειτουργίας και

της Τεχνολογίας Επιχειρήσεων​

 • Να κάνουμε συναντήσεις για διεξοδικό χειρισμό των στρατηγικών ερωτημάτων που αφορούν την επιχείρηση σας.
 • Να εφαρμόσουμε την Μεθοδολογία Αναβάθμισης της Λειτουργίας και της Τεχνολογίας στην επιχείρηση σας.
 • Να αξιοποιήσετε το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης του ΥΕΕΒ για χρηματοδότηση των ψηφιακών δαπανών της επιχείρησης σας.
 • Να αξιοποιήσετε σχέδια χορηγιών Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για υποστήριξη του όλου έργου της αναβάθμισης της λειτουργίας και της τεχνολογίας της επιχείρησης σας.

Η Ομάδα της Partners PS έχει ετοιμάσει σημαντικό αριθμό προτάσεων ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων και στις τρεις προκηρύξεις:

 Δεκέμβριος 2019, Νοέμβριος 2022 και Μάρτιος 2023.


Δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου ΥΕΕΒ.

 • ​Εξοικονόμηση χρόνου λόγω της ανάπτυξης της ταχύτητας εκτέλεσης των εργασιών.
 • Περισσότερη άνεση και ικανοποίηση των ανθρώπων λόγω της μείωσης του άγχους ανθρώπινου λάθους και αποφυγή τρόπων λειτουργίας που ταλαιπωρούν την εργασία.
 • Πιο έξυπνες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και διοίκησης.
 • Βελτιώνεται η αντίληψη των πελατών του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών για την επιχείρηση.
 • Αυξάνεται η παραγωγικότητα επειδή αυξάνεται η σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας.
 • Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης λόγω της δυνατότητας να παρέχει καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής.
 • Διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η σταθερή λειτουργία της επιχείρησης.

​Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της DELL Technologies Innovation Index

Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αξιολογούνται οι εταιρίες ανάλογα με την πρόοδό τους και ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • «ψηφιακοί ηγέτες» οι εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις διάφορες λειτουργίες τους (στο DNA τους).
 • «ψηφιακοί ακόλουθοι» οι εταιρείες που έχουν υλοποιήσει ελάχιστες ψηφιακές επενδύσεις και τώρα σχεδιάζουν το μέλλον με πολύ διστακτικότητα.​
 • «ψηφιακοί εφαρμογείς» οι εταιρείες που διαθέτουν ώριμο ψηφιακό σχέδιο και επενδύουν ήδη σε καινοτομίες.
 • «ψηφιακοί αξιολογητές» που υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό προσεκτικά και σταδιακά, σχεδιάζουν και επενδύουν για το μέλλον.
 • «ψηφιακοί ουραγοί» που δεν έχουν ψηφιακό σχεδιασμό και διαθέτουν περιορισμένες πρωτοβουλίες & σχεδιαζόμενες επενδύσεις.


​​Που ταξινομείται η δική σας επιχείρηση σύμφωνα με τον δείκτη DELL;

​​​​​​​Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

 • Έχετε προβεί σε μια ολιστική αυτοαξιολόγηση της ψηφιακής ικανότητας / ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας;
 • Ποια στρατηγική αναβάθμισης θα ακολουθήσετε για την αναβάθμιση της επιχείρησης σας;
 • Πως θα ασκήσετε την κατάλληλη ηγεσία για την νέα οργανωτική κουλτούρα;
 • Πως θα διασφαλίσετε την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής σας για να αποκομίσετε όλα τα οφέλη;
 • Πως θα διαχειριστείτε όλες τις αλλαγές κατά τον μετασχηματισμό της επιχείρησης σας;
 • Θα βελτιστοποιήσετε τις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας για να μην μεταφέρετε μη παραγωγικές συνήθειες σε νέες τεχνολογίες;
 • Πως θα αναπτύξετε μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων σας;
 • Πως θα έχετε στην διάθεση σας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων;
 • Πως θα διαχειρίζεστε τις τεχνολογίες – διακυβέρνηση και κινδύνους;
 • Θα αξιοποιήσετε το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης του ΥΕΕΒ για χρηματοδότηση των ψηφιακών σας δαπανών;

​​​Σας ενδιαφέρει να εξετάσουμε τρόπους συνεργασίας για την Αναβάθμιση της Επιχείρησης σας;

Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 
Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​​​​​​Γιατί η συστηματική αναβάθμιση της επιχείρησης σας είναι αναγκαία