Τι αλλαγές χρειάζεται να κάνετε  

Θα εντοπίσετε αποτελεσματικά τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν για διασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης σας και θα έχετε ένα πλάνο υλοποίησης.  


Πως θα κτίσετε την εμπιστοσύνη 
​Θα γνωρίσετε πρακτικές που να κτίζουν την εμπιστοσύνη και να κερδίζουν τη συγκατάθεση των προσώπων που εμπλέκονται με την επιχείρηση σας.


Ποια δεδομένα χρειάζεστε να διαχειρίζεστε 
Θα προσδιορίσετε τα απαραίτητα δεδομένα που θα πρέπει να συλλέγετε σύμφωνα με τις επιχειρησιακές σας  ανάγκες και συγκατάθεση των προσώπων που εμπλέκονται με την επιχείρηση σας.

Τι είναι ο ΓΚΠΔ
Θα κατανοήσετε τι προνοεί ο ΓΚΠΔ σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και πως σχετίζεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας. 


​Τι κινδύνους αντιμετωπίζετε 
Θα αναγνωρίσετε και εκτιμήσετε τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Πως θα διασφαλίζετε την συμμόρφωση σας 

Θα μπορείτε να εφαρμόζετε διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Θα μπορείτε να αυτοαξιολογείτε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και μηχανισμών του Συστήματος Λειτουργίας σχετικά με το ΓΚΠΔ. 

​​​​​

Διασφαλίστε την συμμόρφωση και την καλή φήμη της επιχείρησης σας

​​

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα έγκρισης από την ΑνΑΔ ως ενδοεπιχειρησιακό.  Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. ​​

Γιατί είναι αναγκαία η συμμόρφωση της επιχείρησης σας 


Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Μια επιχείρηση, πέραν από την ανάπτυξη μιας Πολιτικής Απορρήτου, πρέπει οι δραστηριότητες Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης, HR και άλλων λειτουργιών που εκτελεί να είναι εναρμονισμένες και ευθυγραμμισμένες με το ΓΚΠΔ κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Η επικοινωνία της επιχείρησης προς τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς πελάτες, προσωπικό, συνεργάτες και άλλα πρόσωπα γίνονται με την χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για την επιχείρηση να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει την συμμόρφωση της με το ΓΚΠΔ προστατεύοντας την από νομικές συνέπειες και διασυρμό της φήμης της. Το Γραφείο Επιτρόπου ΠΔ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 10.000.000 ευρώ ή 2% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών όποιο είναι μεγαλύτερο και σε περίπτωση μη γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να είναι μέχρι 20.000.000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών. Επίσης, η φήμη μιας επιχείρησης μπορεί να διασυρθεί σε βαθμό που μπορεί μέχρι και να καταστραφεί.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 13/07/2020 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου ΠΔΠΧ, έχει αρχίσει η διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του ελέγχου. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι τον 01/2020 είναι 82.000 ευρώ σε επιχείρηση ως εργοδότης.


Η εμπιστοσύνη αποτελεί το σπουδαιότερο ενεργητικό στοιχείο για μια επιχείρηση αφού μπορεί να καθορίσει την αξία της. Η επιχείρηση που αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας δεδομένων διασφαλίζει σε υψηλότερο επίπεδο την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη - πελάτες, προσωπικό, συνεργάτες και άλλα πρόσωπα καθώς και αρμόδιες κανονιστικές αρχές.


​​​​

Υποστηρίζουμε οργανισμούς και επιχειρήσεις που συλλέγουν, τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR)


​​​​​Πρακτική Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR)

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​​​​

Θωρακείστε την επιχείρηση σας από κινδύνους