Στρατηγική και

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων


Κύριοι Στόχοι:

 1. ​Ο σχεδιασμός μιας επιτυχημένης στρατηγικής εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών.
 2. Η αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.
 3. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στην προσωπική εξυπηρέτηση.          .

Το ​Όραμα μας 

Το όραμα μας είναι να καταστούμε συνεργάτης υψηλής εμπιστοσύνης οργανισμών και ατόμων που συνδράμει στην διαρκή ανάπτυξη και επιτυχία τους καθοδηγώντας τους στο μέλλον με τον πιο υπεύθυνο και επαγγελματικό τρόπο.


Το ​Σλόγκαν μας

Προσθέτουμε αξία με καινοτόμα προγράμματα πρακτικής εφαρμογής επικεντρωμένα στις αρχές ηγεσίας!

​​​​Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να εμπνέουμε και να υποστηρίζουμε πρακτικά οργανισμούς και άτομα στο να αναζητούν και να

επιτυγχάνουν συνεχή, ουσιαστική και διαρκή ανάπτυξη της ικανότητας τους. Να βοηθάμε στο να μετασχηματίζονται και να αναπτύσσουν την δυνατότητα τους να επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις, τους στόχους τους και ευρύτερους αξιόλογους σκοπούς - το δικό τους όραμα.​


Η συμπεριφορά και οι ενέργειες μας στην PARTNERS PS καθοδηγούνται από τις πιο κάτω αξίες: 

​​​​

Η Φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική

Αφουγκραζόμαστε τους πελάτες μας. 

 • Κατανοούμε το περιβάλλον των πελατών μας. 
 • Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τα προβλήματα που τους απασχολούν.
 • Σκεφτόμαστε πάντα πρώτα το συμφέρον τους.  
 • Μελετούμε και τους προτείνουμε κατάλληλες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις οι οποίες προσθέτουν την μεγαλύτερη δυνατή αξία.
 • Καθοδηγούμε και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές. 
 • Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε το σύστημα λειτουργίας μας για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
 • Είμαστε ευέλικτοι και ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις νέες αλλαγές!

Πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να γίνει ισχυρότερη και ταχύτερη με:

 1. ​Δημιουργία περισσότερης αξίας για τους πελάτες.
 2. ​Περισσότερο ζήλο για συνεχή επιτυχία χωρίς εφησυχασμό.​
 3. Κτίσιμο αποτελεσματικών και αποδοτικών ομάδων.
 4. Ενδυνάμωση των ανθρώπων της.  
 5. Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης.
 6. ​Ταχύτητα λειτουργίας και ευελιξία.
 7. Συνεχής εκπαίδευση - μάθηση και εξάσκηση.


Δείτε σχετικό άρθρο 'Ισχυρότερη και Ταχύτερη Επιχείρηση>>Αξιοποιούμε σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και μεθόδους για την οργάνωση, την λειτουργία, την ανάπτυξη των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η αριστεία  αποτελούν τον φάρο της σκέψης μας! Είναι τα αγαπημένα μας σπορτ! Γι' αυτό, εκτελούμε με επιτυχία την αποστολή μας στην PARTNERS PS


Δείτε τα συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης εδώ >>

​​​

 • Σεβασμός. Σεβόμαστε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας επιδιώκοντας συνεργασίες αμοιβαίου συμφέροντος (win-win). Επίσης, σεβόμαστε την κοινωνία ενεργώντας ως υπεύθυνοι πολίτες προσπαθώντας να συνδράμουμε στην δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων και των οργανισμών.​​ 


 • Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα μας εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει την βάση εμπιστοσύνης της κρίσης μας. Παραμένουμε ανεξάρτητοι και ικανοί να ενεργούμε ανεξάρτητα από τις προσωπικές μας απόψεις και την αμοιβή μας.


 • Αντικειμενικότητα. Επιδεικνύουμε το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. 


 • Εμπιστευτικότητα. Σεβόμαστε την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουμε και δεν κοινοποιούμε πληροφορίες σε τρίτους χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση.


 • Ικανότητα. Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Γι' αυτό, η δική μας βελτίωση και ανάπτυξη είναι μια διαρκής διαδικασία. Έχουμε το θάρρος να εφεύρουμε και υπερασπιστούμε δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα. Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το περιβάλλον τους τις κατάλληλες λύσεις και βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές μέσω καθοδήγησης και εκπαίδευσης αναπτύσσοντας την ικανότητα τους.


 • Ομαδικότητα. Μοιραζόμαστε τις απόψεις μας και εργαζόμαστε με ένα δομημένο και δημιουργικό τρόπο για την καλύτερη εξερεύνηση και ανάλυση των αναγκών, προβλημάτων και ευκαιριών ανάπτυξης. Μαζί με τους πελάτες μας λειτουργούμε ως ομάδα. Οι ιδέες και λύσεις που πηγάζουν μέσα από την ομαδικότητα είναι πάντα οι καλύτερες!​​​​​

Ηγεσία – Στρατηγική,

Ηγεσία Ομάδων και Αυτο-ηγεσία


Κύριοι Στόχοι:

 1. ​Ο Σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής και κουλτούρας για τη διασφάλιση της διαρκούς επιτυχίας. 
 2. H ευθυγράμμιση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεχής ενδυνάμωση του για μια επιτυχημένη εκτέλεση της στρατηγικής.
 3. Η ανάπτυξη της ηγεσίας σε όλες τις βαθμίδες ανθρώπινου δυναμικού.

​​Οι Άνθρωποι μας είναι επαγγελματίες με πάθος

 • Γνωρίζουν τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς και μεθόδους που μπορούν να φέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση. 
 • Είναι μια δυνατή και ευέλικτη ομάδα με ένα ξεχωριστό μίγμα γνώσης και εμπειρίας. 
 • Είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες που αναγνωρίζονται ως εμπειρογνώμονες για τα θέματα που ειδικεύονται.
 • Κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους συμβούλων - διεθνής πιστοποιήσεις (Certified Management Consultant - Εγκεκριμένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναγνωρισμένοι από τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, Certified Internal Auditor, Certified Risk Management Assurance, κ.α.) και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Εκ των συνεταίρων της PARTNERS PS κατέχει την Διεθνής Πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner)
 • Είναι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑνΑΔ.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας βοηθήσει να χειριστείτε το παρόν και να δημιουργήσετε το μέλλον σας!

Καθοδηγούμε και υποστηρίζουμε επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στρατηγικά μέσα από την καθημερινή τους λειτουργία επιδιώκοντας την συνεχή εξέλιξη τους με δραστικές, ουσιαστικές και γρήγορες αλλαγές για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους.


Στόχος μας είναι η διασφάλιση της διαρκούς επιτυχίας των επιχειρήσεων. Τις βοηθούμε να σχεδιάσουν καλύτερα το μέλλον τους έχοντας ξεκάθαρες στρατηγικές, ευθυγραμμισμένο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλη κουλτούρα.​ 


Παρέχουμε σύγχρονες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ηγεσίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσθέτουν αξία. 


Εξειδικευόμαστε στους εξής τομείς της Ηγεσίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι &

Εκπαιδευτές Επιχειρήσεων

Στρατηγική Μάρκετινγκ και

Σύστημα Πωλήσεων


Κύριοι Στόχοι:

 1. Η στόχευση και διαχείριση κερδοφόρων τμημάτων πελατών.
 2. Η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας μάρκετινγκ και πωλήσεων.
 3. Η δημιουργία ενός πελατοκεντρικού και παραγωγικού συστήματος πωλήσεων και εξυπηρέτησης.      

Τι μπορεί να κάνει για σας η PARTNERS PS

Ίδρυση 2008

 • Ιδρυτής και Διευθύνων Συνεταίρος της PARTNERS PS είναι ο Ανδρέας Αγγελή - Βιογραφικό.
 • ​Ανώτατη Διευθύντρια Ανάπτυξης Προγραμμάτων Συνεταίρος της PARTNERS PS είναι η Λευκή Αγγελή - Βιογραφικό.