Γιατί Καθοδήγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού 
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το κλειδί για την διασφάλιση της διαρκούς επιτυχίας. Η συνεχής καλλιέργεια του οδηγεί στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσθέτουν αξία στους πελάτες. 

 
Οι άνθρωποι έχουν εσωτερικές δυνάμεις που για να τις εξωτερικεύσουν και τις αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό χρειάζονται θετική επιρροή, κατάλληλη καθοδήγηση και σωστή υποστήριξη στοχευμένης δράσης.


Η αποτελεσματική καθοδήγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε επιχείρηση λόγω της διαφορετικότητας των ανθρώπων που έχουν σχέση με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, τις αξίες, τις ικανότητες και τις εμπειρίες που έχει βιώσει. 

Πως θα αναπτύξετε την ικανότητα των ανθρώπων σας 
Θα μπορείτε να βοηθήσετε πιο αποτελεσματικά το κάθε μέλος προσωπικού να αναπτύξει τις σημαντικότερες ικανότητες και δεξιότητες σύμφωνα με την θέση εργασίας του κατανοώντας την σημασία τόσο για τον ίδιο όσο και για την επιχείρηση.


Πως θα αναπτύξετε τα αποτελέσματα των ανθρώπων σας  
Θα μπορέσετε να αναπτύξετε μια καλύτερη συνεργασία για τον καθορισμό συμφωνημένων στόχων ανάπτυξης και αποτελεσμάτων και να κερδίζετε την δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων για την επιτυχία τους.


Πως θα αναπτύξετε μια κουλτούρα αριστείας 
Θα βοηθήσετε τους ανθρώπους σας να αναπτύξουν περισσότερο την στάση τους προς την συνεχή ανάπτυξη και αριστεία.

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.

Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.

Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες 
βιογραφικό του σημείωμα.

Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ΕΡΜΗΣ.

Σύγχρονη Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Coaching 

​​Αναπτύξετε πρακτικά και μεθοδικά τα αποτελέσματα και την απόδοση του κάθε ανθρώπου σας!

​​​Διασφαλίστε την συνεχή ανάπτυξη και αφοσίωση των ανθρώπων σας για υψηλές επιδόσεις

Γιατί χρειάζεται να εφαρμόζετε στην επιχείρηση σας μια σύγχρονη μεθοδολογία καθοδήγησης
Θα αντιληφθείτε πως η επιχείρηση σας μπορεί να αναπτυχθεί στρατηγικά μέσω μιας σύγχρονης και επιτυχημένης καθοδήγησης των ανθρώπων της.


​Πως θα μπορείτε να εφαρμόζετε πρακτικά μια σύγχρονη καθοδήγηση
Θα γνωρίσετε σύγχρονες πρακτικές ατομικής προσέγγισης ανθρώπινου δυναμικού και θα μπορείτε να τις εφαρμόζετε αποτελεσματικά για κάθε τύπο ανθρώπου. 


Πως θα αναπτύξετε υψηλή εμπιστοσύνη και ισχυρή σχέση

Θα σας βοηθήσει στο να αναπτύξετε ακόμη περισσότερο την σχέση μεταξύ σας που να χαρακτηρίζεται από υψηλή εμπιστοσύνη, συνεργασία και αφοσίωση.

team building

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!