​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το  πρόγραμμα;
     

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε μαζί την δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος και στην δική σας επιχείρηση.  


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 7000 4886 για προσωπική συνάντηση. Πραγματικά θα χαρούμε να έχουμε μια εποικοδομητική συνάντηση μαζί σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα έχετε όφελος.


Μπορείτε επίσης, να συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον σας!

Ακτινογραφήστε το επίπεδο Ποιότητας του Συστήματος Λειτουργίας των Πωλήσεων σας

Πόσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα είναι καθαρής διάρκειας 16 ωρών και εφαρμόζεται σε 4 συναντήσεις για να είναι πιο ξεκούραστο, να δίνεται η ευκαιρία να εμπεδώνεται καλύτερα στο μεσοδιάστημα και να γίνεται η αναγκαία προετοιμασία όπου χρειαστεί. Οι συναντήσεις προγραμματίζονται ανάλογα με το πρόγραμμα της επιχείρησης.

Γιατί χρειάζεστε ένα εκπαιδευτή με ρόλο διευκολυντή

 • Διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, την μεθοδολογία, τα εργαλεία και την εμπειρία πως να εφαρμοστεί το πρόγραμμα στην πράξη.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και ετοιμάζει σχέδιο διεξαγωγής του προγράμματος.
 • Διευκολύνει την αποτελεσματική διεξαγωγή του προγράμματος και διασφαλίζει να επιτευχθούν οι στόχοι του.
 • Κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις, παρακινεί, εμπνέει, συντονίζει την συζήτηση, τοποθετεί και τις δικές του εισηγήσεις και βοηθά στην λήψη αποφάσεων.
 • Μπορεί να αναλάβει στην συνέχεια ρόλο καθοδηγητή και υποστηρικτή στην υλοποίηση της στρατηγικής.


Ποιο είναι το κόστος της επένδυσης
Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις αναγκαίες προυποθέσεις. Αυτό, πέραν από την διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σημαίνει ότι μπορεί να επιχορηγηθεί το κόστος εφαρμογής του.

Επιπλέον, η PARTNERS PS ειδικά γι’ αυτό το διαγνωστικό πρόγραμμα επιχορηγεί μέρος της διαφοράς τιμής που προκύπτει μετά την επιχορήγησης ΑνΑΔ. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να εντάξετε το πρόγραμμα στον προϋπολογισμό σας και μεγιστοποιείται η καθαρή επένδυση σας.

Παράδειγμα =>  Αξία του προγράμματος είναι 2.240 ευρώ μείον η χορηγία ΑνΑΔ και μείον η ειδική χορηγία PARTNERS PS = 144 ευρώ καθαρό τελικό κόστος επένδυσης για την επιχείρηση.


Ποιος θα αναλάβει την διαδικασία της ΑνΑΔ-ΕΡΜΗΣ

Η PARTNERS PS αναλαμβάνει τις διαδικασίες για έγκριση και καταβολή χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μπορείτε να εντοπίσετε:

 • τα δυνατά σημεία για διατήρηση και περισσότερη ενίσχυση,
 • τα αδύνατα σημεία για βελτίωση,
 • τυχόν ελλείψεις για κάλυψη τους και
 • τους κρίσιμουςπαράγοντες που θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της η επιχείρηση σας.  


Επίσης, θα γίνει μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πωλήσεων σύμφωνα με αναγνωρισμένους Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (KPI’s).

Πως μπορείτε να εφαρμόσετε πρακτικά αυτή την μεθοδολογία

Η PARTNERS PS σας προσφέρει ένα εξειδικευμένο ενδοεπιχειρησιακό και επιχορηγούμενο πρόγραμμα που εφαρμόζει πρακτικά μια ενδεδειγμένη μεθοδολογία αξιολόγησης. Είναι ένα εντατικό εργαστήρι στο οποίο παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση του Συστήματος Πωλήσεων. Γίνεται προσέγγιση και ανάλυση βήμα προς βήμα ο κάθε τομέας και στοιχείο της στρατηγικής σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα αριστείας.
Η εφαρμογή μιας ενδεδειγμένης μεθοδολογίας περιλαμβάνει και την χρήση κατάλληλων εργαλείων που θα σας δώσουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα.  Η επιχείρηση σας έχει την δυνατότητα να ακτινογραφήσει την όλη στρατηγική και λειτουργία των πωλήσεων της.  

Οφέλη που θα αποκομίσετε μέσα από το πρόγραμμα

 • Θα κάνετε μια ολοκληρωμένη αυτοαξιολόγηση της Στρατηγικής και του Συστήματος Λειτουργίας των Πωλήσεων σας.
 • Θα εντοπίσετε τις σημαντικότερες ευκαιρίες ενίσχυσης της Στρατηγικής και του Συστήματος Λειτουργίας των Πωλήσεων σας.
 • Θα αξιολογήσετε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου και θα βάλετε προτεραιότητες.
 • Θα τοποθετήσετε τους κατάλληλους και αναγκαίους Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης.
 • Θα αναπτύξετε ένα δομημένο πλάνο για εφαρμογή των ενεργειών βελτίωσης και ανάπτυξης.
 • Θα προωθήσετε μια κουλτούρα συνεχούς μέτρησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των Πωλήσεων.
 • Θα διασφαλίσετε καλύτερα αποτελέσματα Πωλήσεων.

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Εντοπίστε σε ποιο βαθμό είναι:

 • Πελατοκεντρικό
 • Ισχυρό
 • Ευέλικτο
 • Γρήγορο
 • Αποτελεσματικό
 • Κερδοφόρο​​

​​​​​Αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος πωλήσεων
Διαγνωστικό Εργαστήρι - Sales Strategy Audit
​​

Η επιτυχία απαιτεί συνεχή διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση ευκαιριών !

​​​Η συστημική και η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Συστήματος Πωλήσεων της επιχείρησης σας είναι η αρχή της επιτυχίας!

Η κάθε ευκαιρία βελτίωσης που δεν αξιοποιείται είναι μια χαμένη ευκαιρία! 
​​​

Οι 5 άξονες αξιολόγησης

 1. Στρατηγική της επιχείρησης
 2. Στρατηγική της αγοράς
 3. Στρατηγική της τιμολόγησης
 4. Στρατηγική προιόντων / υπηρεσιών
 5. Στρατηγική Πωλήσεων

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον  τομέα δραστηριότητας (προϊόντα, υπηρεσίες, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κατασκευαστικός τομέας, παραγωγή, κ.α.) και μεγέθους.

Πρότυπα Αριστείας και Μοντέλα Αξιολόγησης - πηγές:

 • EFQM (European Foundation for Quality Management) - EU
 • MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) - USA
 • ISM (The Institute of Sales Management) – UK
 • IRM (The Institute of Risk Management) – UK 
 • COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - USA

Μια μικρή επένδυση .…
….. μπορεί να σας φέρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα!

Πως να πετύχετε τους στόχους πωλήσεων σας πιο αποτελεσματικά ! 

Ο Σύμβουλος και Εκπαιδευτής του προγράμματος είναι ο Ανδρέας Αγγελή. Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό του εδώ.​
Είναι εγκεκριμένος και κατέχει διεθνής επαγγελματικούς τίτλους / πιστοποιήσεις:

 • CMC (Certified Management Consultant)
 • CIA (Certified Internal Auditor)
 • CCSA (Certified Control Self-Assessment)
 • CRMA (Certified in Risk Management Assurance)