Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα έγκρισης από την ΑνΑΔ ως ενδοεπιχειρησιακό.  Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. ​​

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή καθοδήγηση !!!

 • Ανάπτυξη της συνολικής απόδοσης.
 • Ανάπτυξη της ταχύτητας αλλαγών.
 • Ανάπτυξη της καλής φήμης του οργανισμού.
 • Ικανοποίηση όλων όσων έχουν έννομο ενδιαφέρον / stakeholders.​
team building

​​​​​​​

Πλαίσιο Ηγετικής Συμπεριφοράς


​​​​

Η συμπεριφορά και οι αποφάσεις των ανθρώπων σας καθορίζουν το μέλλον του οργανισμού σας!


Γιατί χρειάζεται να αναπτυχθεί 
Όσο μεγαλώνει ένας οργανισμός τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου ηγετικής συμπεριφοράς των ανθρώπων του που να αποτελεί πυξίδα στην καθημερινή τους δράση.

Παράγοντες όπως, η μη ξεκάθαρη επικοινωνία για το πως πρέπει να ενεργούν καθημερινά σε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουν, η διαφορετικότητα των αξιών μεταξύ τους και των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα (οργανισμού, ομαδικό και προσωπικό) δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ανάπτυξη του οργανισμού.


Συγκεκριμένοι κίνδυνοι είναι:

 • H ανάπτυξη ακατάλληλων και αρνητικών συμπεριφορών.
 • Η δυσλειτουργία και χαμηλή απόδοση.
 • Η καταστροφική σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα.
 • H λήψη λανθασμένων αποφάσεων – χειρισμών.
 • H δημιουργία ευκαιριών για παράτυπες ενέργειες (π.χ. μη συμμόρφωση με τις πολιτικές, πρότυπα, κανονισμούς, διαδικασίες και στόχους).
 • Και άλλους σημαντικούς κινδύνους.


​​​​

Καθοδηγήστε σωστά τους ανθρώπους σας και αναπτύξετε την συνείδηση τους

​​

Πως βοηθά τους ανθρώπους του οργανισμού

Πως βοηθά τον Οργανισμό

Πως πρέπει να δρουν καθημερινά  

Θα γνωρίζουν πιο ξεκάθαρα πως να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις και ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση ακόμη και όταν δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρη καθοδήγηση για το πως πρέπει να δράσουν.


Πως προωθείται η συνεχής βελτίωση 
​Θα αναπτύξουν την ικανότητα της αυτοαξιολόγησης και να εντοπίζουν τις συμπεριφορές και τις ικανότητες που χρειάζονται να αναπτύξουν περισσότερο. 


Πως επηρεάζει την συνείδηση τους 
Θα ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και αναπτύξουν την συνείδηση τους για τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου ηγετικής συμπεριφοράς με υψηλά πρότυπα ηθικής, δεοντολογίας και επαγγελματικής ικανότητας αναπτύσσει την κουλτούρα και διασφαλίζει στον οργανισμό την: ​​

 • ​Επιτυχή ευθυγράμμιση των ανθρώπων με την στρατηγική και υλοποίηση της αποστολής και του οράματος.
 • ​Δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής εμπιστοσύνης.
 • Ανάπτυξη της επαγγελματικής συμπεριφοράς και ποιότητας των εργασιών.

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Ποια είναι τα οφέλη του πλαισίου ηγετικής συμπεριφοράς  
Θα κατανοήσουν και αναγνωρίσουν την σημασία και τα οφέλη της ηθικής και δεοντολογίας τόσο για τους ίδιους προσωπικά όσο και για τον οργανισμό τους. 


​Πως επηρεάζει τη συμπεριφορά τους
Θα αντιληφθούν πως επηρεάζονται οι αποφάσεις και η συμπεριφορά τους μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας και θα προσαρμόζονται ανάλογα. 


Πως αναπτύσσουν την συνείδηση τους 

Θα συνειδητοποιήσει το κάθε άτομο καλύτερα τον ρόλο και την ευθύνη του για την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου ηγετικής συμπεριφοράς αναπτύσσοντας την θέληση και την προσπάθεια του.