Οι επιχειρήσεις σήμερα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να διασφαλίσουν την διαρκή επιτυχία τους χρειάζονται να διαθέτουν αποτελεσματικές και αποδοτικές ομάδες.


Η ομάδα είναι η εξέλιξη της συνάθροισης και του συνόλου ενός αριθμού ανθρώπων που ασπάζονται κοινούς στόχους. Σκέφτονται συλλογικά έξω από σιλό, παίρνουν πιο γρήγορες και ποιοτικές αποφάσεις, ενεργούν συντονισμένα και συνεργάζονται με τρόπο που όλοι μαζί δημιουργούν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το σύνολο όλων των ατομικών αποτελεσμάτων αν εργάζονταν ο καθένας ξεχωριστά και ανεξάρτητα.

Ανάλογα με την αποστολή της κάθε ομάδας χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι. Πέραν της γνώσης και των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτεί ένας ρόλος, χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία των ατόμων επειδή καθορίζουν τις στάσεις και συμπεριφορές μέσα στην ομάδα.

Το κτίσιμο και η ηγεσία ομάδων αποτελούν τις πλέον μεγαλύτερες προκλήσεις αφού η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων είναι η πιο δύσκολη. Οι διευθυντές και τα στελέχη χρειάζονται να αναπτύξουν μια συνεργατική ηγεσία για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ενεργοποιεί τις ομάδες, να απελευθερώνει την αλληλεπίδραση, τη δημιουργικότητα και καλλιεργεί μια εργασιακή κουλτούρα που να είναι τόσο παραγωγική όσο και ευχάριστη.


Χρειάζεται σοφία, ηγεσία, ικανότητες, τεχνικές και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά και μεθοδικά στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον κάθε οργανισμού και επιχείρησης.​​​

Κτίσιμο και Ηγεσία Επιτυχημένων Ομάδων ​​

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Γιατί Ανάπτυξη Επιτυχημένων Ομάδων​​

​​​Διασφαλίστε την ενεργή συμμετοχή και αφοσίωση των ανθρώπων σας για ομαδική επιτυχία στόχων

Η εξέλιξη της ομάδας 
Θα μπορείτε να αξιολογείτε και προσδιορίζετε το στάδιο εξέλιξης που βρίσκεται η ομάδα και να εφαρμόζετε τα κατάλληλα στυλ ηγεσίας και πρακτικές εξέλιξης της αναπτύσσοντας έτσι τα αποτελέσματα της.


Ενδυνάμωση των μελών της ομάδας 
Θα μπορείτε να κινητοποιείτε τα μέλη της ομάδας με τρόπο που να αναπτύσσουν ηγετικές συμπεριφορές, την δέσμευση και αφοσίωση τους για επίτευξη κοινών στόχων. Να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται ως ομάδα με υψηλό αίσθημα ευθύνης.


Κουλτούρα ομαδικότητας και συνεργασίας 
Θα ενισχύσετε την ανάγκη και την δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, θα εφαρμόζετε κατάλληλες πρακτικές ανάπτυξης της αξιοπιστίας και της συνεργασίας.


Θα αναπτύξετε έξυπνες ομάδες υψηλής απόδοσης που θα διασφαλίζουν την επιτυχία!​

Οι κατάλληλοι άνθρωποι
Η επιτυχία της ομάδας θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχημένη είναι η σύνθεση της. Θα αντιληφθείτε καλύτερα ποιοι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι - προσωπικότητα, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις συμπεριφοράς σύμφωνα με τον ρόλο και τα καθήκοντα τους μέσα στην ομάδα.


​Η λειτουργία της ομάδας 
Θα μπορείτε να αξιολογείτε πιο ολοκληρωμένα την λειτουργία της ομάδας, να εντοπίζετε δυσλειτουργίες και προβλήματα, και να εφαρμόζετε τις κατάλληλες πρακτικές ηγεσίας για περιορισμό και μετατροπή τους σε εποικοδομητικές λειτουργίες.


Η δυναμική της ομάδας

Θα μπορείτε να εντοπίζετε και αξιολογείτε παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία της ομάδας και να τους διαχειρίζεστε με τρόπο που να αναπτύσσουν θετικά και δημιουργικά την δυναμική της ομάδας.

​​Αναπτύξετε πρακτικά και μεθοδικά την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της ομάδας σας!​​

​​Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.


Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

team building