Γιατί Ανάπτυξη της Ομαδικότητας
Οι επιχειρήσεις σήμερα για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την διαρκή επιτυχία τους χρειάζονται να κτίσουν αποτελεσματικές και αποδοτικές ομάδες.

 
Η ομάδα είναι η εξέλιξη της συνάθροισης και του συνόλου ενός αριθμού ανθρώπων που ασπάζονται κοινούς στόχους. Γίνονται ξεκάθαροι οι ρόλοι και οι ευθύνες τους, γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλο σχετικά με την συμπεριφορά και ικανότητες, κτίζουν σχέσεις και αναπτύσσουν την συνοχή τους. 


Σκέφτονται συλλογικά και παίρνουν πιο γρήγορες και ποιοτικές αποφάσεις, ενεργούν συντονισμένα και συνεργάζονται με τρόπο που όλοι μαζί δημιουργούν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το σύνολο όλων των ατομικών αποτελεσμάτων αν εργάζονταν ο καθένας ξεχωριστά και ανεξάρτητα.

​​​​​

Κτίσιμο Ομάδας 


​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​​

Διασφαλίστε την ενεργή συμμετοχή και αφοσίωση των ανθρώπων σας για ομαδική επιτυχία στόχων


Η εξέλιξη της ομάδας 
Θα μπορείτε να αξιολογείτε και προσδιορίζετε το στάδιο εξέλιξης που βρίσκεται η ομάδα και να εφαρμόζετε τις κατάλληλες στρατηγικές και πρακτικές ανάπτυξης της αναπτύσσοντας έτσι τα αποτελέσματα της.


Ενδυνάμωση των μελών της ομάδας 
Θα μπορείτε να κινητοποιείτε τα μέλη της ομάδας με τρόπο που να αναπτύσσουν ηγετικές συμπεριφορές, την δέσμευση και αφοσίωση τους για επίτευξη κοινών στόχων και να αισθάνονται όλοι νικητές. 


Κουλτούρα ομαδικότητας 
Θα αναπτύξετε την στάση συμπεριφοράς σας προς την δημιουργία και διασφάλιση μιας κουλτούρας ομαδικότητας υψηλής συνεργασίας.

Θα αναπτύξετε μια επιτυχημένη ομάδα!


Οι κατάλληλοι άνθρωποι
Η επιτυχία της ομάδας θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχημένη είναι η σύνθεση της. Θα αντιληφθείτε καλύτερα ποιοι ειναι οι κατάλληλοι άνθρωποι και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος και οι ευθύνες τους.


​Η λειτουργία της ομάδας 
Θα μπορείτε να αξιολογείτε πιο ολοκληρωμένα την λειτουργία της ομάδας, να εντοπίζετε δυσλειτουργίες και να εφαρμόζετε τις κατάλληλες πρακτικές ηγεσίας για περιορισμό και μετατροπή τους σε θετικές λειτουργίες.


Η δυναμική της ομάδας

Θα μπορείτε να εντοπίζετε και αξιολογείτε παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία της ομάδας και να τους διαχειρίζεστε με τρόπο που να αναπτύσσουν θετικά και δημιουργικά την δυναμική της ομάδας.

​​

Αναπτύξετε πρακτικά και μεθοδικά τα αποτελέσματα και την απόδοση της ομάδας σας!


Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα έγκρισης από την ΑνΑΔ ως ενδοεπιχειρησιακό.  Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. ​​

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή προπόνηση !!!

team building