Περιγραφή του προγράμματος


Ανάγκη συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα​​

Το παιχνίδι του ανταγωνισμού γίνεται συνεχώς πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει σε γρήγορους ρυθμούς. Πέραν του ότι οι ανταγωνιστές αυξάνονται, παράλληλα αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ διεκδικώντας πλέον όχι μόνο μερίδιο αγοράς αλλά και πιο ποιοτικούς πελάτες που θα τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και αναπτυχθούν. 

Η επιτυχία μιας επιχείρησης σήμερα θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών που στοχεύει και πόσο καλά θα προσαρμοστεί στα δεδομένα τους. Επιπλέον, η επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε ποιους πελάτες θα επικεντρώσει τους πόρους επένδυσης για να πετύχει την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας. 

Γι’ αυτό, η ανάγκη για ανάπτυξη της Στρατηγικής Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM) γίνεται επιτακτική για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν μια πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιασμένη σε διαφορετικές ομάδες πελατών με σκοπό να αναπτύξουν μια δυνατή πελατειακή σχέση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα – προσωπικό, τεχνολογία, εξοπλισμό και στρατηγική. 

Ποιοι θα έχουν ιδιαίτερο όφελος από αυτό το πρόγραμμα - Όλες οι επιχειρήσεις (B2C & B2B) και οργανισμοί ανεξάρτητα από την φύση και μέγεθος των εργασιών τους. Συγκεκριμένα άτομα που απευθύνεται το πρόγραμμα:​
Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, Διευθυντικά Στελέχη των διευθύνσεων Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Ανάπτυξη Εργασιών, Εξυπηρέτησης Πελατών, κλπ, που μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και ανάπτυξης της στρατηγικής μάρκετινγκ και πελατειακών σχέσεων στην επιχείρηση τους. 

Ποια οφέλη παρέχει αυτό το πρόγραμμα
Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ν' αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για ν' αναπτύξουν την ικανότητα τους στο να μπορούν να συνδράμουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής CRM και στην συνέχεια να την εφαρμόζουν με επιτυχία στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης τους.


Συγκεκριμένοι στόχοι που θα επιτευθχούν με το τέλος του προγράμματος:    

 • Να γνωρίζουν ολοκληρωμένα τι είναι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - CRM.
 • Να αντιληφθούν πως το CRM μπορεί να αναπτύξει στρατηγικά την επιχείρηση τους.
 • Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την στρατηγική και λειτουργία CRM.
 • Να εφαρμόζουν την μεθοδολογία σχεδιασμού της στρατηγικής CRM.
 • Να χρησιμοποιούν πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων.
 • Να αναπτύξουν εταιρική σχέση με τους πελάτες που να διαφοροποιεί την επιχείρηση τους από τους ανταγωνιστές της αναπτύσσοντας ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Να ευθυγραμμίσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές της επιχείρησης τους με την νέα στρατηγική CRM.Τα θέματα που καλύπτει το πρόγραμμα

Εισαγωγή – Παρουσίαση των στόχων του προγράμματος

CRM

 • Τι είναι και πως μπορεί να αναπτύξει στρατηγικά την επιχείρηση;
 • ​Ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας


Ανάπτυξη επιτυχημένων πελατειακών σχέσεων και της πιστότητας των πελατών

 • Μοντέλο ανάπτυξης των πελατειακών σχέσεων
 • Η σημασία της πιστότητας πελατών και πως αναπτύσσεται
 • Η φιλοσοφία και στρατηγική της επιχείρησης


Στόχευση πελατών

 • Ποιους πελάτες πρέπει να στοχεύει η επιχείρηση σας
 • Γνωρίστε τους πελάτες σας
 • Η σημασία της πελατειακής βάσης
 • Η ανάγκη της κατηγοριοποίησης των πελατών


Εφαρμογή της στρατηγικής 

 • Τι αλλαγές χρειάζεται να κάνει σήμερα η επιχείρηση για να υιοθετήσει την στρατηγική CRM; 


Παρακολούθηση, Μέτρηση και Αξιολόγηση της στρατηγικής CRM

 • Δείκτες μέτρησης
 • Διορθωτικές ενέργειες 


Σύνοψη – Ερωτήσεις – Συζήτηση & Αξιολόγηση του προγράμματος

Αναπτύξετε Κερδοφόρες Σχέσεις με τους Πελάτες σας!

Τιμολόγηση – Συμμετοχή ανά άτομο
Ειδική τιμή €300 + Φ.Π.Α
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ €238 

Πληρωτέο ποσό €62,00+ €57,00 Φ.Π.Α​ = €119,00

Η τιμή περιλαμβάνει: σημειώσεις του σεμιναρίου, ροφήματα και σνακς, μεσημεριανό γεύμα και πιστοποιητικό συμμετοχής.​​​​​Δηλώστε την συμμετοχή σας στο σεμινάριο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τα πιο κάτω στοιχεία ή τηλεφωνήστε μας στο 7000 4886 για να σας εξυπηρετήσουμε!

Διεξαγωγή:  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου, Λάρνακα
                           
Διάρκεια: 14 ώρες – 2 ολοήμερη συνάντηση 08:30-16:30

Χώρος:  Time Private Institute
               Ελευθερίας 71, Λάρνακα​

Εκπαιδευτής: Ανδρέας Αγγελή 

​​

Ανάπτυξη της Στρατηγικής ‘Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων’ (CRM Strategy)     


​Πολυεπιχειρησιακό σεμινάριο που θα βοηθήσει την επιχείρηση σας να γίνει πιο ανταγωνιστική αναπτύσσοντας τις πελατειακές της σχέσεις!