Θέματα που επικεντρώνεται 

 • Στρατηγική Ανάπτυξη – Σχεδιασμός και Εκτέλεση
 • Ηγεσία & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ηγεσία Ομάδων και Αυτο-ηγεσία
 • Οργανωσιακό Περιβάλλον
 • Σύστημα Λειτουργίας
 • Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων​​

Συνεταίρος, Coach & Mentor του Ανδρέα Αγγελή είναι η Λευκή Αγγελή - Βιογραφικό

Συμβουλευτική εμπειρία σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων 

 • Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • ​Νεανική Επιχειρηματικότητα - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας ΜΜΕ


Μέχρι σήμερα έχει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 180 επιχειρήσεις.


Εκπαιδευτική εμπειρία
5.500 ώρες μέσα από πολυεπιχειρησιακά και μονοεπιχειρησιακά προγράμματα της ΑνΑΔ, ως καθηγητής διαδικτυακού προγράμματος σε βρετανικό ανοικτό πανεπιστήμιο και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
Εκπαίδευσε προσωπικό πανεπιστημίων, δημόσιων εταιρειών, πολυεθνικής εταιρείας, οικονομικών οργανισμών, ημικρατικών και κρατικών οργανισμών, μεγάλων-μεσαίων-μικρών επιχειρήσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Η επαγγελματική του εκπαίδευση είναι συνεχής
Είναι οπαδός της δια βίου μάθησης καλύπτοντας περισσότερες από 2.500 ώρες εξωτερικής εκπαίδευσης στα θέματα Ηγεσία, Ομαδικότητα, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Διοίκηση Πωλήσεων, Παραγωγικότητα & Ανταγωνιστικότητα και αρκετά άλλα που σχετίζονται με Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Έργων, Εσωτερικού Ελέγχου / Αξιολόγηση Λειτουργιών, Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, GDPR, Operations Management, Κριτική Σκέψη και Λήψη Αποφάσεων, Διαχείριση Χρόνου και Επικοινωνία. Επιπρόσθετα, η προσωπική του εκπαίδευση ενισχύεται με συνεχές διάβασμα επιστημονικών άρθρων και βιβλίων που σχετίζονται με τα θέματα που εξειδικεύεται.

Δείτε τον Ανδρέα Αγγελή στο Podcast 'Η εξυπηρέτηση πελατών είναι mindset'

 

 • Επικοινωνία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Προσωπική Πώληση (Εσωτερική, Εξωτερική & Εξ’ Αποστάσεως)
 • Προσωπικές Παρουσιάσεις Υψηλής Επίδρασης 
 • Στρατηγική ‘Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών’
 • Στρατηγική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - CRM Strategy
 • Επαγγελματική Συμπεριφορά Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Παραγωγικότητα – Επιχειρησιακή, Ομαδική και Ατομική Απόδοση

Η προσωπικότητα του εκπαιδευτή είναι δυναμική και εμπνέει την αλλαγή
Σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική του εμπειρία και ικανότητα, δημιουργεί ένα κατάλληλο συναισθηματικό περιβάλλον προάγοντας την συνεργατική μάθηση. Παρουσιάζει τα θέματα με τρόπο που βοηθά τους συμμετέχοντες:

 • Να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να αναπτύσσεται το ενεργό ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά εμπεδώνοντας καλύτερα τα θέματα που παρουσιάζονται.
 • Να αναπτύσσουν μέσα από τεχνικές δημιουργικά αποτελέσματα μάθησης και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / οργανισμού που εργάζονται.Να δουν τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, να αναπτύξουν περισσότερη αυτεπίγνωση, να κατανοούν καλύτερα τους άλλους και να αναπτύξουν τις επιθυμητές

Ο Ανδρέας Αγγελή είναι Εγκεκριμένος Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σχεδιαστής Προγραμμάτων και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Συνεταίρος της εταιρείας A&L Partners Professional Services Ltd την οποία διευθύνει από το 2008.


Τα Συμβουλευτικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από έμπειρη ομάδα!

Εμπιστευτείτε έμπειρο επαγγελματία σύμβουλο και εκπαιδευτή που θα σας προσφέρει αξία!  

​​​​

Βιογραφικό Ανδρέα Αγγελή

Είναι ακόλουθος παγκοσμίου φήμης συγγραφέων και συμβούλων
Peter Drucker, Jack Welch, Tom Peters, Philip Kotler, John P. Kotter, Gary Hamel, Dale Carnegie, Daniel Goleman, Travis Bradberry and Jean Greaves, Stephen Covey, Antony Robbins, Robin Sharma, Richard Boyatzis, Annie Mckee,  Simon Sinek, John Maxwell, Ken Blanchard, Brian Solis, Don Peppers, Neil Rackham, Richard Denny, και άλλους ξένους και Έλληνες συγγραφείς & ακαδημαϊκούς σχετικά με τους τομείς που επικεντρώνεται.