Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετινγκ 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών'

Η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα πολυσύνθετης αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τους πελάτες και κτίζεται σε όλα τα σημεία που θα έχουν επαφή. Επηρεάζει τα συναισθήματα και την αντίληψη του κάθε πελάτη σχετικά με το όνομα - brand της επιχείρησης και των προϊόντων της. Γι’ αυτό, η Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών είναι η σπουδαιότερη στρατηγική μάρκετινγκ. >>>

Αποτελεσματικοί

Μάνατζερς και Ηγέτες

Οι Μάνατζερς στο σημερινό περιβάλλον εργασίας έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της στρατηγικής μέσα από την άσκηση πολλαπλών ρόλων.

Κύριος στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπων της ομάδας τους και η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα διαχειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό περιβάλλον. >>>

Στρατηγική, Διοίκηση και Ηγεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Βελτιστοποίηση του Συστήματος Επιχειρησιακών Λειτουργιών 

Οι συνεχείς και γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, λειτουργίες, τεχνολογία, εξέλιξη ανταγωνισμού, κ.α.) δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Στόχος πάντοτε είναι η επιχείρηση να γίνεται πιο συστηματική και ταχύτερη. >>>

     

     Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο!
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο!


Στρατηγική Μάρκετινγκ και Σύστημα Πωλήσεων

Ανάπτυξη Επιτυχημένων Πωλητών 


Οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου καθώς και παροχής υπηρεσιών έχουν ανάγκη από εξαίρετους επαγγελματίες πωλητές που να κατέχουν τεχνικές πωλήσεων, να έχουν μια δυναμική προσωπικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα κτίζουν σχέσεις και να επιτυγχάνουν στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας. >>>

 • Αναπτύσσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις συμπεριφοράς και τις νοοτροπίες στην εργασία.
 • Αυξάνει τα αποτελέσματα και την απόδοση των ατόμων και των ομάδων. 
 • Ενισχύει την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την αφοσίωση των ατόμων για συνεχή βελτίωση, προσαρμογή και επιτυχία στόχων.
 • Ευθυγραμμίζει τα άτομα και τις ομάδες με το όραμα, την αποστολή και την στρατηγική.
 • Αναζωογονεί και ενισχύει την αισιοδοξία των ατόμων για ένα καλύτερο μέλλον.
 • Αλλάζει την οπτική για το μέλλον και προετοιμάζει καλύτερα την επιχείρηση / τον οργανισμό για τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται συνεχώς.
 • Ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης / του οργανισμού.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της πρακτικής εφαρμογής -

υλοποίησης των θεμάτων που εκπαιδεύουμε - δίνουμε λύσεις!


Επιπρόσθετα Μονοεπιχειρησιακά Εργαστηριακά Προγράμματα που προσφέρουμε ​​Διαχείριση Ολικής Ποιότητας και

Παραγωγικότητας

Σε ένα έντονο ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον η κάθε επιχείρηση χρειάζεται να ανταγωνίζεται σε υψηλά επίπεδα. Για να το πετύχει αυτό, η ολική ποιότητα και παραγωγικότητα χρειάζεται να προσεγγιστεί συστημικά και να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. >>>


Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Επιχορηγούμενα ΑνΑΔ​

​​

Στην PARTNERS PS σχεδιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι ανθρωποκεντρικά και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και  της επιχείρησης / του κάθε οργανισμού.


Τα παρουσιάζουμε με τρόπο που να βοηθούμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ομαδικής μάθησης με στόχο την αλληλεπίδραση, την συνεργασία, την διερευνητική σκέψη, την κριτική σκέψη και συστημική σκέψη.  Κινητοποιούμε την λογική και το συναίσθημα. Επεξηγούμε για το πως μπορούν να εφαρμοστούν τα θέματα που παρουσιάζουμε στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης που εργάζονται.

Βοηθούμε το διευθυντικό, εποπτικό και υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης στο να αναπτύξει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την ομαδικότητα και τις επιθυμητές στάσεις επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση και για τα ίδια τα άτομα.


Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές της PARTNERS PS διακατέχονται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτουν τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορούν να συνδέονται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέουν για μάθηση και να τους βοηθούν να προβαίνουν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Είναι οπαδοί της διά βίου μάθησης.

Eίναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχουν διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors, Six Seconds (EQ Practitioner). 

Η υλοποίηση των μονοεπιχειρησιακών επιχορηγημένων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κόστος της εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ανάπτυξη της Στρατηγικής ‘Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων’ - CRM Strategy 

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν μια δυνατή πελατειακή σχέση χρειάζονται να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Χρειάζεται πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιασμένη σε διαφορετικές ομάδες πελατών και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων – στρατηγική, προσωπικό, τεχνολογία, και περιεχόμενο επικοινωνίας. >>>

Πρακτική Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η εμπιστοσύνη αποτελεί το σπουδαιότερο ενεργητικό στοιχείο για μια επιχείρηση αφού μπορεί να καθορίσει την αξία της.  >>>

Κτίσιμο και Ηγεσία Επιτυχημένων Ομάδων 

Οι επιχειρήσεις σήμερα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να διασφαλίσουν την διαρκή επιτυχία τους χρειάζονται να διαθέτουν αποτελεσματικές και αποδοτικές ομάδες.

Σήμερα η ομαδική συνεργασία υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πλέον ζωτικής σημασίας. >>>

 • Τιμολογιακή ​​Στρατηγική & Τακτικές Καθορισμού Τιμών
 • Διαχείριση Προσφοροδότησης
 • Διαχείριση της Αξίας Πελατολογίου
 • Επιτυχημένες Παρουσιάσεις - θέματα εκπαίδευσης, αλλαγών, προϊόντων, υπηρεσιών, ιδεών, έργων, αποτελεσμάτων προόδου

Στόχος. Κύριος στόχος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η καλύτερη δυνατή κατανόηση των αλλαγών και των τάσεων της αγοράς, η χάραξη και η εκτέλεση της στρατηγικής, η δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας, η σωστή διάγνωση αδυναμιών, προβλημάτων, ευκαιριών ενίσχυσης, ο διαχωρισμός των αιτιών από τις συνέπειες και ο σχεδιασμός δράσεων βελτίωσης και ανάπτυξης.  Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ουσιαστικών προβλημάτων και ο έγκαιρος προγραμματισμός για το μέλλον στις επιχειρήσεις και οργανισμούς καθημερινά αποδεικνύουν την σοφία της ρήσης του Ιπποκράτη (460-370π.χ) «Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν.»

Λύσεις. Στην συνέχεια, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρακτικό και εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους σύμφωνα με τα δεδομένα και στόχους της επιχείρησης σας. Δίνεται έμφαση στο να μπορέσει η επιχείρηση να καινοτομήσει και διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά. Οι λύσεις που προτείνονται σχεδιάζονται σύμφωνα με σύγχρονες αρχές και πρότυπα. Περιλαμβάνουν τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς, είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.  Η εφαρμογή τους χρειάζεται τους ελάχιστους δυνατόν πόρους (οικονομικές λύσεις). Διασφαλίζουν την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ευελιξία για συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Διαχείριση της Απόδοσης - Επιχείρησης, Ομάδων, Ατόμων

Θεματολογία Προγραμμάτων Μονοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης που προσφέρουμε

Ανάπτυξη Κουλτούρας Ομαδικής Συνεργασίας 

Η ομαδική συνεργασία δεν προκύπτει από μόνη της όταν γίνει μια συνάθροιση εργαζομένων. Αποτελεί μια στοχευμένη προσπάθεια στο να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ομαδικότητα, να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες νοοτροπίες. Επίσης, χρειάζεται και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων. >>>

Αξιοποιείστε Χορηγίες και Ενισχύστε την Ανάπτυξη της Επιχείρησης σας


Η φιλοσοφία μας για τον πως σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα προγράμματα εκπαίδευσης ​​Εξ' αποστάσεως διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση και ομαδική εργασία - virtual online live training and workshops - μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο Microsoft Teams. Είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος σχεδιασμένος για ομαδική εργασία - διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, και εργαστήρια. Τα προγράμματα της PARTNERS PS είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο διάδρασης κερδίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Η αριστεία είναι ένα ταξίδι τακτικής ενδυνάμωσης και εξάσκησης για επιτυχία

 • Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης
 • Επιχειρηματικό Πλάνο
 • Πλάνο Μάρκετινγκ - Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Προώθησης Πωλήσεων

Διαχείριση της Ατομικής Απόδοσης 


Τα συνολικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης είναι το σύνολο των ατομικών αποτελεσμάτων. 

Oι οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν ικανά άτομα σε σημαντικές θέσεις με αρκετά προσόντα αλλά να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον Χρόνο, την Ενέργεια, τη Συγκέντρωση, τη Λήψη Αποφάσεων

και τις δυνατότητες τους. >>>

Στρατηγική και Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών

Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας τίτλο ή >>>

Ανασχεδιασμός της Στρατηγικής και του Συστήματος Πωλήσεων 

Η αγορά είναι μια μεταβαλλόμενη δυναμική. Οι αλλαγές είναι συνεχείς ιδιαίτερα της τεχνολογίας, των προϊόντων, των ανταγωνιστών, της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών. Ακόμη και η ίδια η επιχείρηση αλλάζει εσωτερικά. Γι’ αυτό, το Σύστημα Πωλήσεων χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και τακτικό επανασχεδιασμό. >>>

 • Στρατηγική & Λειτουργία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωτική Δομή​​ - Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας
 • Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς​​

Επαγγελματική Συμπεριφορά και Δεξιότητες Εξυπηρέτησης Πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών μεγιστοποιεί την παρεχόμενη αξία προς τους πελάτες και η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό, το προσωπικό πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη αντίληψη, νοοτροπία, την ικανότητα, τις δεξιότητες του και συνολικά όλο τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών. >>>