​​​​​​​

Ανάπτυξη της Στρατηγικής ‘Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων’ - CRM Strategy


Πως θα αναπτύξετε τη πιστότητα των πελατών σας 

Θα γνωρίσετε και μάθετε πως να χρησιμοποιείτε πρακτικά τα κατάλληλα εργαλεία και τακτικές για να αναπτύξετε τις σχέσεις με τους πελάτες σας.


Πως θα διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας
​Θα γνωρίσετε τεχνικές πως να αναπτύξετε εταιρική σχέση με τους πελάτες που να διαφοροποιεί την επιχείρηση σας από τους ανταγωνιστές της αναπτύσσοντας την σχέση ως ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Πως επηρεάζει η στρατηγική CRM τις υπόλοιπες στρατηγικές της επιχείρησης σας
Θα μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε τις υφιστάμενες στρατηγικές της επιχείρησης σας με την νέα στρατηγική CRM και να αναπτύξετε μια κατάλληλη κουλτούρα για διασφάλιση της επιτυχίας της.

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

team building

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή προπόνηση !!!

Τι είναι η στρατηγική CRM 
Θα κατανοήσετε ολοκληρωμένα τι είναι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - CRM.


​Πως αναπτύσσετε 
Θα αντιληφθείτε πως η στρατηγική CRM μπορεί να αναπτύξει στρατηγικά την επιχείρηση σας.


Υπάρχουν κίνδυνοι; 

Θα συνειδητοποιήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την στρατηγική και λειτουργία CRM στο δικό σας επιχειρηματικό περιβάλλον και δεδομένα.


Πως μπορείτε να την εφαρμόσετε 

Θα κατανοήσετε ολοκληρωμένα πως να εφαρμόζετε πρακτικά την μεθοδολογία σχεδιασμού της στρατηγικής CRM.

Γιατί η επιχείρηση σας χρειάζεται να αναπτύξει την στρατηγική CRM
Το παιχνίδι του ανταγωνισμού γίνεται συνεχώς πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει σε γρήγορους ρυθμούς. Πέραν του ότι οι ανταγωνιστές αυξάνονται, παράλληλα αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ διεκδικώντας πλέον όχι μόνο μερίδιο αγοράς αλλά και πιο ποιοτικούς πελάτες που θα τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και αναπτυχθούν. 

Η επιτυχία μιας επιχείρησης σήμερα θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών που στοχεύει και πόσο καλά θα προσαρμοστεί στα δεδομένα τους. Επιπλέον, η επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε ποιους πελάτες θα επικεντρώσει τους πόρους επένδυσης για να πετύχει την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας. 

Γι’ αυτό, η ανάγκη για ανάπτυξη της Στρατηγικής Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM) γίνεται επιτακτική για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν μια πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιασμένη σε διαφορετικές ομάδες πελατών με σκοπό να αναπτύξουν μια δυνατή πελατειακή σχέση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα – προσωπικό, τεχνολογία, εξοπλισμό και στρατηγική.

​​​

Αναπτύξετε Κερδοφόρες Σχέσεις με τους Πελάτες σας!

​​

​​​​

Αναπτύξετε και διασφαλίστε την πιστότητα των πελατών σας!


Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα έγκρισης από την ΑνΑΔ ως ενδοεπιχειρησιακό.  Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. ​​