​​​​​​​​​Ανάπτυξη της Στρατηγικής ‘Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων’ - CRM Strategy

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

team building

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Τι είναι η στρατηγική CRM 
Θα κατανοήσετε ολοκληρωμένα τι είναι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - CRM.


​Πως αναπτύσσετε 
Θα αντιληφθείτε πως η στρατηγική CRM μπορεί να αναπτύξει στρατηγικά την επιχείρηση σας.


Υπάρχουν κίνδυνοι; 

Θα συνειδητοποιήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την στρατηγική και λειτουργία CRM στο δικό σας επιχειρηματικό περιβάλλον και δεδομένα.


Πως μπορείτε να την εφαρμόσετε 

Θα κατανοήσετε ολοκληρωμένα πως να εφαρμόζετε πρακτικά την μεθοδολογία σχεδιασμού της στρατηγικής CRM.

Γιατί η επιχείρηση σας χρειάζεται να αναπτύξει την στρατηγική CRM
Το παιχνίδι του ανταγωνισμού γίνεται συνεχώς πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει σε γρήγορους ρυθμούς. Πέραν του ότι οι ανταγωνιστές αυξάνονται, παράλληλα αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ διεκδικώντας πλέον όχι μόνο μερίδιο αγοράς αλλά και πιο ποιοτικούς πελάτες που θα τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και αναπτυχθούν. 

Η επιτυχία μιας επιχείρησης σήμερα θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών που στοχεύει και πόσο καλά θα προσαρμοστεί στα δεδομένα τους. 

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.

Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.

Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες 
βιογραφικό του σημείωμα.

Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ΕΡΜΗΣ.

​​​Αναπτύξετε Κερδοφόρες Σχέσεις με τους Πελάτες σας!​​

​​​​Αναπτύξετε και διασφαλίστε την πιστότητα των πελατών σας!

Πως θα αναπτύξετε τη πιστότητα των πελατών σας 

Θα γνωρίσετε και μάθετε πως να χρησιμοποιείτε πρακτικά τα κατάλληλα εργαλεία και τακτικές για να αναπτύξετε τις σχέσεις με τους πελάτες σας.


Πως θα διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας
​Θα γνωρίσετε τεχνικές πως να αναπτύξετε εταιρική σχέση με τους πελάτες που να διαφοροποιεί την επιχείρηση σας από τους ανταγωνιστές της αναπτύσσοντας την σχέση ως ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Πως επηρεάζει η στρατηγική CRM τις υπόλοιπες στρατηγικές της επιχείρησης σας
Θα μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε τις υφιστάμενες στρατηγικές της επιχείρησης σας με την νέα στρατηγική CRM και να αναπτύξετε μια κατάλληλη κουλτούρα για διασφάλιση της επιτυχίας της.

Επιπλέον, η επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε ποιους πελάτες θα επικεντρώσει τους πόρους επένδυσης για να πετύχει την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας. 

Γι’ αυτό, η ανάγκη για ανάπτυξη της Στρατηγικής Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM) γίνεται επιτακτική για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν μια πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιασμένη σε διαφορετικές ομάδες πελατών με σκοπό να αναπτύξουν μια δυνατή πελατειακή σχέση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα – προσωπικό, τεχνολογία, εξοπλισμό και στρατηγική.