Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​​​​Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.

Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 


Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες 
βιογραφικό του σημείωμα.

Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ΕΡΜΗΣ.

Πως η Ηγεσία αναπτύσσει την επιχείρηση;

Θα διαπιστώσετε την δύναμη της Ηγεσίας σε σχέση με την ικανότητα της επιχείρησης και πως μπορεί να την αξιοποιήσετε για να αναπτύσσετε συνεχώς την ικανότητα της μέσα από ουσιαστικές και επιτυχημένες αλλαγές. (Επιτυχημένες αλλαγές, καθορισμός και επιτυχία στόχων, υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, και αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.


Ποιες είναι οι μεγαλύτερες και συνηθισμένες Ηγετικές προκλήσεις;
​Θα γνωρίσετε καλύτερα τις μεγαλύτερες προκλήσεις και θα μπορείτε να τις αντιμετωπίζετε και να τις χειρίζεστε με επιτυχία εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τις κατάλληλες πρακτικές και τεχνικές Ηγεσίας.


Πως επηρεάζει η Ηγεσία την κουλτούρα της επιχείρησης;
Θα βοηθήσετε τους ανθρώπους σας να κατανοήσουν καλύτερα το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της επιχείρησης σας. Θα αντιληφθούν καλύτερα την σημασία του ρόλου τους για την επίτευξη των στόχων. Θα ευθυγραμμιστούν και προσανατολιστούν προς την συνεχή ανάπτυξη και υπεροχή της επιχείρησης καταβάλλοντας περισσότερο κάθε δυνατή προσπάθεια.

Τι είναι Ηγεσία; 
Θα κατανοήσετε καλύτερα την φιλοσοφία της Ηγεσίας και πως διασφαλίζει την διαρκή επιτυχία της επιχείρησης σας.


​Πως αναπτύσσετε και εφαρμόζεται η Ηγεσία στην πράξη; 
Θα γνωρίσετε τις σημαντικότερες ικανότητες και συμπεριφορές που μπορείτε να αναπτύξετε και να εφαρμόζετε στην πράξη στην καθημερινή λειτουργία για ανάπτυξη της θετικής επιρροής.


Ηγεσία ή Μάνατζμεντ;

Θα αντιληφθείτε τις ουσιαστικές διαφορές σε τρεις διαστάσεις - ως προσωπικότητα, ως πρακτική διαχείρισης ανθρώπων και της επιχείρησης / του οργανισμού γενικότερα. Θα γνωρίσετε διαφορετικά στυλ ηγεσίας  και ποια είναι τα πιο κατάλληλα για εφαρμογή σε κάθε κατάσταση που θα αντιμετωπίσετε.


Πως η Ηγεσία αναπτύσσει τους ανθρώπους;

Θα κατανοείτε καλύτερα τους ανθρώπους σας, την διαφορετικότητα τους ως προσωπικότητες, ανάγκες και κίνητρα. Θα τους προσεγγίζεται πιο κατάλληλα και θα τους επηρεάζετε πιο θετικά βοηθώντας τους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Γιατί χρειάζεται να αναπτύξετε την ικανότητα της Ηγεσίας των Διευθυντικών και Εποπτικών Στελεχών
H κάθε επιχείρηση χρειάζεται να είναι προσανατολισμένη στην επιχειρηματική αριστεία και ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα καθιστούν την υπεροχή της διασφαλίζοντας την επιτυχία της διαρκώς.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας Σύγχρονης και Αποτελεσματικής Ηγεσίας η οποία στοχεύει στην μέγιστη ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπων της. Γι' αυτό τα στελέχη χρειάζεται ν’ ασκούν αποτελεσματική Ηγεσία.


Ηγέτης είναι αυτός που κερδίζει τους ανθρώπους. Τους πείθει για τους στόχους και τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, έχουν πίστη στην επιτυχία και δείχνουν εμπιστοσύνη. Τους κινητοποιεί να εργάζονται με πνεύμα καλής συνεργασίας, με όρεξη, κέφι, πάθος, δέσμευση, αφοσίωση και ενθουσιασμό. Κερδίζει το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή τους και τους κάνει να δίνουν το καλύτερο τους εαυτό ως άτομα και ως ομάδα για να διαχειρίζονται προκλήσεις και να επιτυγχάνουν στόχους σε μια πορεία συνεχούς προόδου για ένα καλύτερο μέλλον.

Η Ηγεσία δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία. Είναι ένα πλέγμα ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων και πρακτικών που αναπτύσσονται με την συστηματική εκπαίδευση και εφαρμογή τους στην πράξη για να γίνουν βίωμα και αναπτυχθεί η Ηγεσία στο επόμενο επίπεδο μέσω της βιωματικής εμπειρίας. Αυτό είναι μάθηση!

​​​​​​​Σύγχρονη και Αποτελεσματική Ηγεσία​​

​​​​Αναπτύξετε την υπεροχή της επιχείρησης σας μέσω της έμπνευσης των ανθρώπων σας​​

​​​Διασφαλίστε την διαρκή επιτυχία της επιχείρησης σας μέσω μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Ηγεσίας​​​