Γι' αυτό, οι επιχειρήσεις πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών χρειάζεται να διαθέτουν εξαίρετους επαγγελματίες πωλητές. Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μια καλοσχεδιασμένη διαδικασία πώλησης, να κατευθύνονται από την ανάγκη της επιτυχίας, να έχουν μια δυναμική προσωπικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα κερδίζουν την πώληση και θα αναπτύσσουν πελατειακές σχέσεις με τους πελάτες μεγιστοποιώντας την αξία σε βάση 'κερδίζω - κερδίζεις'. 

Γιατί Ανάπτυξη της Ικανότητας της Προσωπικής Πώλησης B2B
Η προσωπική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας αφού η αγορά παρουσιάζει υπερπροσφορά και παράλληλα οι πελάτες γίνονται πιο δύσκολοι και πιο απαιτητικοί.  


Ο ρόλος του Πωλητή επεκτείνεται πλέον από πωλητή σε στρατηγικό συνεργάτη. Οι επιχειρήσεις πελάτες, σήμερα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εξυπηρέτησης από εξαίρετους επαγγελματίες εξωτερικούς πωλητές που μπορούν να τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ο πήχης του επαγγελματία πωλητή ανεβαίνει συνεχώς!

Πόσο δυνατοί είναι στην διαχείριση αντιρρήσεων - εμποδίων και στην διαπραγμάτευση;
Θα ενισχύσουν την ικανότητα τους στο να απαντούν πιο αποτελεσματικά σε ερωτήματα, να ξεπερνούν εμπόδια, να χειρίζονται δύσκολα περιστατικά, να διαπραγματεύονται βάσει αμοιβαίου οφέλους και να είναι πιο αποτελεσματικοί στο κλείσιμο της πώλησης.

Πόσο ανθεκτικοί είναι στο δύσκολο περιβάλλον της αγοράς;
Θα διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά την ψυχολογία τους, την ενέργεια τους και θα ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία τους. Να είναι πιο ευέλικτοι και πιο προσαρμοστικοί σε νέες συνθήκες, αλλαγές και διαφορετικότητα.


Πόσο προσανατολισμένοι είναι σε στόχους;
Θα ενισχυθεί η δέσμευση και η αφοσίωση τους για επίτευξη καθορισμένων στόχων και θα ευθυγραμμίζονται καλύτερη με τους εταιρικούς στόχους.
 Θα διακατέχονται από ένα πιο δυνατό αίσθημα για επιτυχία!

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Πόσο καλά οι πωλητές κατανοούν τους πελάτες σας;
Θα μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες, επιθυμίες, προσδοκίες και προσωπικότητα των πελατών σας και θα μπορούν να τους προσεγγίζουν πιο εξατομικευμένα.


​Πόσο πιστεύουν οι πωλητές σας στην επαγγελματική πώληση και στο κτίσιμο σχέσεων;  
Θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, των δεξιοτήτων διαχείρισης συναισθημάτων και της διαδικασίας πώλησης που ακολουθούν πριν, κατά και μετά την πώληση.


Πόσο αποτελεσματικά παρουσιάζουν την εταιρεία και τα προϊόντα;

Θα παρουσιάζουν και αναδεικνύουν πιο αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη και να αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη σε όλες τις διαστάσεις.

​​Οδηγείστε την ικανότητα των πωλητών σας στο επόμενο επίπεδο!  

​​Η δύναμη της διεκδίκησης πωλήσεων της επιχείρησης σας στην αγορά

είναι το άθροισμα της δύναμης του κάθε πωλητή ξεχωριστά!​​

​​​​Ανάπτυξη Επιτυχημένων Πωλητών - Σύγχρονοι Επαγγελματίες Σύμβουλοι και Ανάπτυξης Πωλήσεων  ​​

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​​​​Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.

Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.

Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ΕΡΜΗΣ.