​​Αναπτύξετε μεθοδικά και πρακτικά την απόδοση της ομάδας πωλήσεων σας!​​

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Η αποτελεσματική Ηγεσία Πωλήσεων οδηγεί στην διασφάλιση

της διαρκούς επιτυχίας των επιχειρήσεων!

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.


Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Πως να ενισχύσετε την ποιότητα της επικοινωνίας σας – λέξεις, εκφράσεις, τόνος, ύφος, κίνηση σώματος και ενεργητική ακρόαση.
Πως να προσαρμόζετε το στυλ επικοινωνίας σας με διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας στην ομάδα σας.

Συναισθηματική Ικανότητα – EQ
Πως να ενισχύσετε τα εσωτερικά σας κίνητρα, την αυτεπίγνωση, την αυτοδιαχείριση, την ενσυναίσθηση και διαχείριση των σχέσεων σας για μεγαλύτερη επιτυχία στην ηγεσία.

Δημιουργία ομαδικού πνεύματος
Πως να αναπτύξετε την συνεργασία σας μεταξύ εσάς και των πωλητών, μεταξύ τους καθώς και με τα εμπλεκόμενα τμήματα.
Πως να αναπτύσσουν συνεργατικές σχέσεις με τους πελάτες.

Ανάπτυξη πωλητών – ηγέτες
Πως να εντοπίζετε ανάγκες βελτίωσης σύμφωνα με την αξιολόγηση τους και να σχεδιάζετε ενέργειες ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών.
Να διαπιστώσετε αν εστιάζετε περισσότερο στον χαρακτήρα ή την συμπεριφορά των πωλητών και ποιους τομείς να εστιάσετε περισσότερο.


Κτίσιμο εμπιστοσύνης

Πως να κερδίζετε τον σεβασμό και να αναπτύσσετε την εμπιστοσύνη.

Πως να ηγείστε διά του παραδείγματος.


Ένταξη νέων Πωλητών στην ομάδα
Πως να ενισχύσετε το σύστημα αξιολόγησης και πρόσληψης νέων πωλητών.

Πως να τους εντάσσετε με μεγαλύτερη επιτυχία μέσα στην ομάδα και την αγορά.

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Αποτελεσματική Ηγεσία Πωλήσεων ​​

​​​​Σας ενισχύουμε με στρατηγικές και τακτικές για να επιτύχετε στον απαιτητικό και ζωτικό ρόλο - παραγωγή πωλήσεων στην επιχείρηση σας!

Η επένδυση στην ανύψωση της Ηγεσίας της Ομάδας Πωλήσεων σας δεν αποτελεί δαπάνη. Είναι μια επένδυση στη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας σας.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων πέραν από την Διοίκηση του Συστήματος Πωλήσεων (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διαδικασιών Πωλήσεων, Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων και Έλεγχο) χρειάζεται να ασκεί αποτελεσματική Ηγεσία.

Να είναι σε θέση να εμπνέει, να καθοδηγεί, να παρακινεί, να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει την ομάδα πωλήσεων σε όλα τα στάδια για να φθάνει στην επιτυχία.

Να κατανοεί ότι οι πωλητές έχουν ψυχολογικές ανάγκες που χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ανάγκες, στα εμπόδια, στις δυσκολίες και σε άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πωλητές θεωρώντας ότι είναι ευκαιρίες ανάπτυξης και όχι να τις αντιμετωπίζει αντιδραστικά ως πρόβλημα.

Το επάγγελμα του πωλητή είναι σκληρή δουλειά γεμάτη από δυσκολίες, πιέσεις, αγωνίες, διαπραγματεύσεις, αβεβαιότητα, απορρίψεις και πολλές άλλες προκλήσεις. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου των εξωτερικών πωλητών είναι σε μετακινήσεις και επικοινωνία με πελάτες, σχεδόν ξεκομμένοι – φυσικά, κοινωνικά και ψυχολογικά – από την επιχείρηση τους.

Ο πωλητής συχνά διερωτάται αν η προσπάθεια που καταβάλλει είναι ορατή και αν θα αναγνωριστεί. Η αμφιβολία του τον οδηγεί στο να προβάλλει μια σχετική αντίσταση σε οδηγίες, σε αλλαγές, σε διαδικασίες ελέγχου και παράλληλα να αισθάνεται ότι αδικείται και ν’ αυξάνει τις απαιτήσεις του.

Όταν οι πωλητές δεν αισθάνονται εξαναγκασμένοι να εκτελούν την στρατηγική των πωλήσεων αλλά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια επειδή το θέλουν και οι ίδιοι πιστεύοντας στον εαυτό τους, στα προϊόντα τους, στον ηγέτη τους και στην εταιρεία τους και ακόμη ότι εκπληρώνουν μια σπουδαία αποστολή, τότε ασκείται μια υψηλού επιπέδου ηγεσία. Έτσι δημιουργείται ένα περιβάλλον που οι πωλητές ευδοκιμούν δημιουργώντας στην συνέχεια μια καλή φήμη που ελκύει πελάτες αλλά και ταλέντα πωλητές που θα θέλουν να ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα πωλήσεων.

Ευθυγράμμιση των πωλητών
Πως να επικοινωνείτε με σαφήνεια και παρακινητικό τρόπο την αποστολή και τους στόχους των πωλήσεων και να εργάζονται όλοι από κοινού για την επιτυχία τους.

Ενδιαφέρον των πωλητών
Πως να εμπλέκετε την ομάδα σας στη διαδικασία καθορισμού στόχων και τρόπους επίτευξης τους για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή και τη δέσμευση τους.


Ανατροφοδότηση των πωλητών
Πως να δίνετε πιο αποτελεσματικά ανατροφοδότηση στους πωλητές σας σχετικά με την πρόοδο των αποτελεσμάτων τους και την επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Παρακίνηση και Αναγνώριση των πωλητών
Πως να παρέχετε κίνητρα και έμπνευση στους πωλητές σας για να τους κινητοποιείτε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεριφορές.
Πως να αξιολογείτε ολοκληρωμένα και αντικειμενικά και στην συνέχεια να ανταμείβετε με πιο δίκαιο τρόπο την επίδοση των πωλητών σας.


Ενίσχυση ανθεκτικότητας
Πως να ενισχύετε την ανθεκτικότητα τους για να αντέχουν στα δύσκολα διασφαλίζοντας την αυτοπεποίθηση, την αισιοδοξία, το κουράγιο και την επιμονή τους. Να ανακτούν την ψυχολογική τους δύναμη μετά από κάθε ‘αντίξοη κατάσταση’.

Καθοδήγηση πωλητών
Πως να βοηθήσετε τους πωλητές να εντοπίζουν και αξιολογούν τις δεξιότητες τους, τα αποτελέσματα τους, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές τους.
Πως να ενισχύετε την επίγνωση και την αυτοδιαχείριση τους.