Διαχείριση πόρων και μέσων
Θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της μέγιστης αξιοποίησης του χρόνου, της ενέργειας των δεξιοτήτων των διαθέσιμων μέσων και της συνεργασίας. Θα χειρίζονται αποτελεσματικότερα τα πιο ‘φοβερά θηρία που κατασπαράζουν την ατομική απόδοση’.

Τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης
Θα εφαρμόζουν τεχνικές και πρακτικές προγραμματισμού και οργάνωσης.

Θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αναβλητικότητα, της πίεσης και του στρες ενισχύοντας την συγκέντρωση τους και διατηρώντας καλύτερα την ενέργεια τους. Θα εντοπίζουν και περιορίζουν την σπατάλη χρόνου – τους χρονοκλέπτες - και πως θα τους χειρίζονται για να εξοικονομούν χρόνο.

Κριτική σκέψη 
Θα αξιολογήσουν τον σημερινό τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και θα βρουν νέους ή βελτιώσουν τους υφιστάμενους αυξάνοντας τα αποτελέσματα και την απόδοση.
Θα διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά δύσκολα περιστατικά μικρές κρίσεις που ξοδεύουν ενέργεια και χρόνο. Επίσης, θα προσεγγίζουν προβλήματα και εμπόδια με πιο δημιουργικό τρόπο επιλέγοντας καλύτερες εναλλακτικές.​

Θα αξιολογούν και ταξινομούν τις προτεραιότητες τους σε τακτά διαστήματα.Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.


Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία 
Θα ενισχύσουν την αυτεπίγνωση τους εντοπίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτούς και σε ποιο βαθμό.

Θα ενισχύσουν την αυτοδιαχείριση τους για να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις ενέργειες τους με αρνητικό αντίκτυπο στην ατομική παραγωγικότητα αλλά και στην παραγωγικότητα άλλων μελών της ομάδας.


Ανθεκτικότητα και παρακίνηση

Θα ενισχυθεί η ψυχολογική ανθεκτικότητα τους και θα διατηρείται η παρακίνηση τους σε πιο σταθερό παραγωγικό επίπεδο. 

Θα αναπτύξουν περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε προγραμματισμένες και απρόσμενες αλλαγές.


Νοοτροπίες και συνήθειες

Θα αξιολογήσουν τις υφιστάμενες νοοτροπίες και συνήθειες τους εντοπίζοντας τις αναγκαίες αλλαγές. Θα μάθουν να εφαρμόζουν τεχνικές αντικατάστασης μη παραγωγικών νοοτροπιών και συνηθειών με νέες πιο παραγωγικές.


Παραγωγικότητα και επιτυχία 
Θα διατηρούν μια πιο θετική στάση για την επίτευξη στόχων, την συνεχή πρόοδο και εξέλιξη. Ενισχύεται η προοπτική στο να αναπτύξουν την ατομική, την ομαδική και την ολική παραγωγικότητα που θα διασφαλίσει την διαρκή επιτυχία της επιχείρησης στην αγορά!​

Διαχείριση της Ατομικής Απόδοσης

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​Αναπτύξετε μεθοδικά και πρακτικά την απόδοση του κάθε ατόμου στην επιχείρηση σας!​​

Oι οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν ικανά άτομα σε σημαντικές θέσεις με αρκετά προσόντα αλλά να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες τους.

Αυτό μπορεί να οφείλετε σε πολλούς παράγοντες που πηγάζουν στο περιβάλλον εργασίας ή/και από το οικοσύστημα του ατόμου και αναφέρονται μερικοί κύριοι παράγοντες πιο κάτω:

Α. Περιβάλλον εργασίας - Συνθήκες, στυλ ηγεσίας, διαφορετικότητα, πολυπλοκότητα, δυναμικότητα, απαιτήσεις, συμβάντα, κ.α..

Β. Οικοσύστημα του ατόμου - Αξίες, νοοτροπίες, κίνητρα, αυτοπεποίθηση, συγκέντρωση, οργάνωση, πειθαρχία, συνήθειες, αξιοποίηση των δεξιοτήτων, αυτοδιαχείριση, συνεχής ανάπτυξη, κ.α.

Η ανάπτυξη της ατομικής παραγωγικότητας χρειάζεται μια αποτελεσματική διαχείριση ενός συνδυασμού παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας και του οικοσυστήματος του ατόμου κατά την διάρκεια της καθημερινότητας η οποία γίνεται ολοένα πιο πιεστική. Η όλη διαχείριση χρειάζεται να στοχεύει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου, διατήρηση της ενέργειας και διατήρηση του ενδιαφέροντος του κάθε ατόμου σε επίπεδο που θα εργάζεται με περισσότερο ζήλο χωρίς να φθάνει στην εξουθένωση και παράλληλα να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό σε υψηλό επίπεδο.

Διαχείριση της Ατομικής Απόδοσης
Personal Performance Management​​

​​​Αναπτύξετε την ατομική, ομαδική και ολική παραγωγικότητας της επιχείρησης σας