​​​​​Ανασχεδιασμός της Στρατηγικής και του Συστήματος Πωλήσεων

Αυξήστε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Συστήματος Πωλήσεων σας!​​

Τα οφέλη που μπορεί να έχει η επιχείρηση σας μέσα από το πρόγραμμα ανάπτυξης είναι:

Οι ανταγωνιστές που πιέζονται γίνονται ακόμη πιο επιθετικοί και πιο μεθοδικοί και στην προσπάθεια του να επιβιώσει και αναπτυχθεί πιέζει όπου είναι δυνατόν περισσότερο τις τιμές. 


​​Οι πελάτες αλλάζουν την αγοραστική τους συμπεριφορά, τον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις, το ποσό και την συχνότητα των αγορών τους. Έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολοι και πιο απαιτητικοί αναζητώντας την μεγαλύτερη δυνατή αξία στα χρήματα τους. 


Τα έξοδα παραγωγής των προιόντων, παράδοσης, εξυπηρέτησης και διαχείρισης αυξάνονται σημαντικά και δυσανάλογα με τα έσοδα των πωλήσεων αποτέλεσμα να πιέζεται σε επικίνδυνα επίπεδα η κερδοφορία των επιχειρήσεων και να απειλείται η μελλοντική τους ανάπτυξη και επιβίωση.​


Γι΄αυτό, η κάθε επιχείρηση πρέπει να επιδιώξει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της και την δυνατότητα της να επιβιώνει και αναπτύσσεται συνεχώς μέσα σε δύσκολες και ακόμη αντίξοες συνθήκες. Χρειάζεται κατεύθυνση, στόχους, σύστημα λειτουργίας, ευελιξία, σχεδιασμένες ενέργειες, παραγωγικότητα και αφοσίωση.​​

Η ανάγκη για Ανασχεδιασμό της Στρατηγικής και του Συστήματος Πωλήσεων


Η αγορά είναι μια μεταβαλλόμενη δυναμική. Οι αλλαγές είναι συνεχείς ιδιαίτερα της τεχνολογίας, των προϊόντων, των ανταγωνιστών, της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών. Ακόμη και η ίδια η επιχείρηση αλλάζει εσωτερικά. Γι’ αυτό, το Σύστημα Πωλήσεων χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και τακτικό επανασχεδιασμό.


Ο ανταγωνισμός εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

​​​Διασφαλίστε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης σας!

team building

​​​Αξιοποιήστε χορηγίες για την ανάπτυξη των πωλήσεων της επιχείρησης σας!​​

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Στρατηγική και Εκσυγχρονισμός
Θα σας βοηθήσει να επανασχεδιάσετε την Στρατηγική Πωλήσεων και εκσυγχρονίσετε συστημικά το Σύστημα Πωλήσεων της επιχείρησης σας. Θα έχετε την ευκαιρία να το αξιολογήσετε σύμφωνα με πρότυπα και καλές πρακτικές και θα εντοπίσετε τις αναγκαίες αλλαγές και ευκαιρίες ανάπτυξης. Πάντα υπάρχει το επόμενο επίπεδο!


​Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
Θα μπορέσετε να εστιάσετε καλύτερα σε συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προσαρμόζοντας την Στρατηγική και το Σύστημα Πωλήσεων για την διασφάλιση τους.


Στόχοι

Θα μπορείτε να καθορίζετε καλύτερα εξισορροπημένους και συμφωνημένους στόχους πωλήσεων.   Θα δημιουργείται σε όλους τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση, Παραγωγή/Αγορές - προϊόντων και υπηρεσιών, Αποθήκη/Διανομή, κ.α.), μια καλύτερη αντίληψη για το ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές και τακτικές για την επιτυχία τους.


​Διαχείριση Πελατολογίου 
Θα μπορείτε να αξιολογείτε και προσδιορίζετε καλύτερα τους επιθυμητούς πελάτες και την απόδοση τους.  Θα αποφασίζετε τις κατάλληλες στρατηγκές και σύστημα εξυπηρέτησης τους που θα διασφαλίζεται από την μια η ικανοποίηση τους και από την άλλη η κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Μέτρηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
Θα προσδιορίσετε τους αναγκαίους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτηκότητας KPIs μέσω των οποίων θα επανακαθορίζετε την στρατηγική και πλάνο ενεργειών για να παραμένει η επιχείρηση εντός μιας επιτυχημένης πορείας.  

Ευελιξία και λήψη αποφάσεων 
Θα αναπτύξετε το σύστημα αξιολόγησης μια συνεχούς ροής πληροφοριών από την αγορά και θα εξελίξετε την ευελιξία σας για την συνεχή λήψη αποφάσεων ανάπτυξης του συστήματος πωλήσεων της.

Δέσμευση και αφοσίωση 
Ενισχύεται καλύτερα η δέσμευση και αφοσίωση τόσο της Διοίκησης όσο και του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται να κάνει ο κάθε ένας 

​Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.

Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.

Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.

Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.