Κερδίστε την πιστότητα των πελατών σας για μακροπρόθεσμη επιτυχία​​

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Γιατί χρειάζεται να σχεδιάσετε στρατηγικά την εμπειρία των πελατών σας
Οι πελάτες σήμερα δεν ενδιαφέρονται απλά να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες αλλά επιθυμούν να απολαμβάνουν μια ξεχωριστή και σπουδαία εμπειρία εξυπηρέτησης που τους δημιουργεί τις καλύτερες εντυπώσεις, δυνατά συναισθήματα και να απολαμβάνουν οφέλη μέσα από την πελατειακή σχέση.

Μια επιτυχημένη εμπειρία σημαίνει ότι θα την θυμούνται, θα την μοιράζονται με άλλους και θα τους κάνει να γυρνούν ξανά και ξανά επηρεάζοντας και άλλους θετικά.

Η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα πολυσύνθετης αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τους πελάτες και κτίζεται σε όλα τα σημεία που θα έχουν επαφή. Επηρεάζει τα συναισθήματα και την αντίληψη του κάθε πελάτη σχετικά με το όνομα - brand της επιχείρησης και των προϊόντων της. Γι’ αυτό, η Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών είναι η σπουδαιότερη στρατηγική μάρκετινγκ.

​​​​​Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετινγκ 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών' 

Πόσο σημαντική είναι η εμπειρία εξυπηρέτησης;
Θα διαπιστώσετε πως η εμπειρία εξυπηρέτησης επηρεάζει την επιτυχία της επιχείρησης σας στο σημερινό έντονο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον και θα αξιολογήσετε την ανταγωνιστικότητα της με συγκεκριμένα κριτήρια.


​Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις των πελατών;
Θα εντοπίσετε και αξιολογήσετε τις μεγαλύτερες προκλήσεις σχετικά με τους πελάτες που στοχεύετε να κερδίσετε και θα προσδιορίσετε τις ευκαιρίες ανάπτυξης της εμπειρίας εξυπηρέτησης που προσφέρει σήμερα η επιχείρηση σας.


Πως θα σχεδιάσετε την επιθυμητή εμπειρία εξυπηρέτησης;

Θα γνωρίσετε πως να εφαρμόζετε μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και πρακτική μεθοδολογία για να αναπτύξετε δημιουργικά τον σχεδιασμό της επιθυμητής εμπειρίας εξυπηρέτησης που επιθυμείτε να προσφέρετε.

Δημιουργείστε μια σπουδαία εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών που να αποτελεί ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα για να προτιμούν οι πελάτες εσάς!​​

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.

Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.

Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες 
βιογραφικό του σημείωμα.

Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ΕΡΜΗΣ.

Γιατί να προσδιορίσετε τα στάδια και σημεία επαφής; 
Θα είστε σε θέση να προσδιορίζετε κάθε στάδιο και σημείο εξυπηρέτησης πελατών και να εφαρμόζετε τις κατάλληλες στρατηγικές, μέσα και διαδικασίες για μια επιτυχημένη υλοποίηση.


Πως θα κερδίσετε την πιστότητα των πελατών σας; 
Θα αναπτύξετε την ικανότητα σας να κερδίζετε όχι μόνο το μυαλό των πελατών σας (λογικά κριτήρια) αλλά και την καρδιά τους (συναισθηματικά κριτήρια). Οι πελάτες εμπλέκονται ενεργά και θετικά με το όνομα - brand και δραστηριότητες μάρκετινγκ της επιχείρησης σας.  Επιπλέον,  θα σας 'φέρνουν' πελάτες δωρεάν!


Πως βοηθά την κουλτούρα της επιχείρησης; 
Το προσωπικό αναπτύσσει μια καλύτερη αντίληψη για την επιχείρηση που επιδιώκει επαγγελματικά να αναπτύξει την στρατηγική της εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές. Κερδίζεται περισσότερο το ενδιαφέρον του και ενδιαφέρεται πιο ενεργά για να συνδράμει στην επιτυχία της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης.