​​​Ενισχύστε την ενεργή συμμετοχή και αφοσίωση των ανθρώπων σας για

μια επιτυχημένη εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

team building

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​Κερδίστε το μυαλό και την καρδιά των πελατών σας!

​​​​​Επαγγελματική Συμπεριφορά και Δεξιότητες Εξυπηρέτησης Πελατών  ​​

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.


Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

Πόσο καλά κατανοείτε τους πελάτες σας;
Θα μπορείτε να κατανοείτε καλύτερα τις ανάγκες, επιθυμίες, προσδοκίες και προσωπικότητα των πελατών σας και θα μπορείτε να προσφέρετε καλύτερη εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.


​Πόσο πιστεύει το προσωπικό σας στην εξυπηρέτηση πελατών; 
Θα βοηθήσει το προσωπικό σας να κατανοήσει καλύτερα την στρατηγική σημασία της εξυπηρέτησης πελατών. Θα αντιληφθεί καλύτερα για το πως συνδράμει για ένα μεγάλο και σημαντικό για όλους σκοπό. Έτσι, θα αναπτυχθεί η θετική στάση και ενεργή προσπάθεια του προσωπικού αναπτύσσοντας την αυτονομία και την ακεραιότητα του.


Πως θα επηρεάζετε δυναμικά και θετικά τους πελάτες σας;

Θα γνωρίσετε τις σπουδαιότερες ικανότητες της επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης, τεχνικές και συμπεριφορές και πως εφαρμόζονται στην πράξη. Έτσι, θα μπορείτε να τις εφαρμόσετε άμεσα στο εργασιακό περιβάλλον και να κάνετε πιο αποτελεσματικά την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση για συνεχή βελτίωση με συγκεκριμένα κριτήρια. 

Η επιχείρηση που θέλει να πετύχει μέσα σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει το προσωπικό της να διακατέχεται από ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.


Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της δημιουργώντας τους θετικά συναισθήματα. 


Να είναι σε θέση να μεγιστοποιεί την παρεχόμενη αξία προς τους πελάτες και η δυνατότητα αυτή να αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Για να επιτευχθεί αυτό, το προσωπικό πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη αντίληψη, νοοτροπία, την ικανότητα, τις δεξιότητες του και συνολικά όλο τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών.  Επιπρόσθετα, το προσωπικό πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με την εταιρική στρατηγική σχετικά με την εμπειρία εξυπηρέτησης που επιδιώκει να προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της για να διαφοροποιεί και ενισχύει την θέση της στην αγορά.


​Ο Guy Kawasaki, στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του, με τίτλο ‘The Art of Changing Hearts, Minds and Actions’ λέει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει κανείς στην επιτυχία. Μπορούμε να αναπτύξουμε τη συμπάθεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι που εξυπηρετούν πελάτες έχουν την ευκαιρία και μπορούν να αναπτύξουν την δυνατότητα τους να γοητεύουν πελάτες!

Γιατί Ανάπτυξη της Προσωπικής Ικανότητας Εξυπηρέτησης Πελατών

Πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει δυνατές πελατειακές σχέσεις;
Θα μπορείτε να αναπτύξετε τις σχέσεις με τους πελάτες σας εφαρμόζοντας τεχνικές προσέγγισης, επικοινωνίας και χειρισμού που προωθούν μια πελατοκεντρική φιλοσοφία - H2H που θα γοητεύει τους πελάτες και θα ενδυναμώνει την πιστότητα τους.


Πώς μπορεί το προσωπικό να αντιμετωπίζει δύσκολες συμπεριφορές πελατών και δύσκολα περιστατικά;
Θα μπορείτε να προετοιμάσετε το προσωπικό να αναπτύξει καλύτερα την ικανότητα αντίδρασης του μέσω γνώσης και τεχνικών που θα εφαρμοστούν στην πράξη με πραγματικά παραδείγματα και δυνητικά σενάρια περιστατικών που θα αποτελούν πρόκληση. 


Πώς θα αναπτύξετε την κουλτούρα εξυπηρέτησης πελατών;
Θα αναπτύξετε την στάση συμπεριφοράς / νοοτροπία του προσωπικού σας για την ανάπτυξη και διασφάλιση μιας επιτυχημένης κουλτούρας εξυπηρέτησης πελατών που να στηρίζει την υλοποίηση της εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών που υπόσχεται η επιχείρηση σας.