​​​​​​Σας προετοιμάζουμε να παρουσιάζετε με επιτυχία!

Η επιτυχία θα καθοριστεί από το κοινό σας σύμφωνα με τον αντίκτυπο της παρουσίασης σας!

Πως να χειριστείτε τυχόν ένα μπλοκάρισμα σας ή όταν κάποια πράγματα πάνε στραβά.


Ποιες είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες επικοινωνίας που φέρνουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και πως να τις καλλιεργήσετε – λέξεις, εκφράσεις, τόνος, παύσεις, αφήγηση, γλώσσα του σώματος.


Πως να σχεδιάζετε την κατάλληλη ροή ανάλογα με το θέμα και το κοινό.

Πώς να δημιουργείτε καλαίσθητες παρουσιάσεις – κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, πίνακες, γραφικά, μετάβαση, εναλλαγές, εφέ.

Πώς να δημιουργείτε πιο παραγωγικά την παρουσίαση σας.


Πώς να αξιοποιήσετε τεχνικές και εργαλεία της τεχνολογίας για τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση παρουσιάσεων.


Πως να αξιοποιείτε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την δημιουργία περιεχομένου της παρουσίασης.


Πώς να παρουσιάζετε με δεξιοτεχνία το περιεχόμενο της παρουσίασης και να μην βγαίνετε εκτός χρόνου.

Πώς να κλείνετε εντυπωσιακά την παρουσίαση σας.​


​Πώς να λαμβάνετε ανατροφοδότηση και να κάνετε αυτοαξιολόγηση.

​​Αναπτύξετε μεθοδικά και πρακτικά τις δεξιότητες σας για επιτυχημένες παρουσιάσεις!​​

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Πως αξιοποιείται η επικοινωνία και η συναισθηματική νοημοσύνη.

Τι μας διδάσκει η νευροεπιστήμη και η ψυχολογία για πιο επιτυχημένες παρουσιάσεις.

Πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά την φοβία και το άγχος σε όλα τα στάδια της παρουσίασης.


Πώς να αξιολογείτε τις ανάγκες και προσδοκίες του κοινού σας για να ετοιμάζετε μια στοχευμένη παρουσίαση.

Πώς να παρουσιάζετε με αυτοπεποίθηση, θετική ενέργεια και αυθεντικότητα.

Πώς να κάνετε δυνατά ανοίγματα κερδίζοντας την προσοχή και να συνδέεστε με το κοινό.

Πώς να δημιουργείτε εντύπωση και να σας θυμούνται.

Πώς να αλληλεπιδράτε με το κοινό σας, να διατηρείτε το ενδιαφέρον και να περνάτε το μήνυμα.


​Πώς να συντονίζετε συζητήσεις.


​Πώς να χειρίζεστε δύσκολα ερωτήματα και συμπεριφορές του κοινού.

Πώς να διατηρείτε τον έλεγχο, να μην αποσυντονίζεστε. 

Επιτυχημένες Παρουσιάσεις - Presenting Skills

Παρουσιάστε με αυτοπεποίθηση, πάθος και υψηλή επίδραση!!

​​Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.


Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Η ικανότητα της παρουσίασης είναι μια πολύ κρίσιμη πτυχή του ρόλου των στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων για να προάγουν την εταιρική εικόνα, να παρουσιάζουν την στρατηγική, τις ιδέες, τις αλλαγές, στους πελάτες, στο προσωπικό και στους συνεργάτες. Είναι μια ικανότητα που μαθαίνεται και εξελίσσεται συνεχώς και γίνεται μονοπάτι προς την επιτυχία.

Κοινός στόχος αποτελεί η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και ειδικότερα η άσκηση θετικής επιρροής επιτυγχάνοντας τους κατάλληλους στόχους επικοινωνίας για κάθε κοινό - πελάτες, προσωπικό, συνεργάτες, ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η ικανότητα του παρουσιαστή και η ποιότητα της παρουσίασης καθορίζουν την συνολική επίδραση και συμπεριφορά του κοινού σε όλα τα στάδια της παρουσίασης και στην συνέχεια της αντίληψης, της συμπεριφοράς, των αποφάσεων και των ενεργειών τους.

Γι’ αυτό, η παρουσίαση χρειάζεται μια επαγγελματική μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης για να επιτευχθούν οι στόχοι της στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η συνεχής εξάσκηση οδηγεί στην επιτυχία!