Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

Δύναμη της ενσυναίσθησης 
Θα ενισχυθεί η ικανότητα τους για περισσότερη αλληλοκατανόηση, ευελιξία και προσαρμογή για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους με άλλους, ανεξάρτητα από τις διαφορές στο στυλ και την προσέγγιση του κάθε ατόμου.


Νοοτροπία και κουλτούρα 
Θα αναπτύξουν θετική στάση για ομαδικότητα και συνεργατική μάθηση. Θα αμφισβητήσουν τις τρέχουσες πρακτικές τους, επικοινωνίας και συνεργασίας, θα αναζητήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για βελτίωση. 


Παραγωγικότητα και επιτυχία 
Ενισχύεται η προοπτική στο να διατηρήσουν μια στάση συνεχούς ανάπτυξης της ολικής ικανότητας και παραγωγικότητας δημιουργώντας έναν οργανισμό υψηλής νοημοσύνης και παραγωγικότητας που θα διασφαλίσει την διαρκή επιτυχία του στην αγορά!​

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.


Η παρουσίαση γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως: Ηλεκτρονική παρουσίαση PowerPoint, Σημειώσεις σε Flipcharts, Παραδείγματα, Σενάρια / Προσομοίωση, Ομαδικές & Ατομικές Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Διαδραστική Συζήτηση, Προβολή Βίντεο, κ.α..

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά κατανοώντας έτσι καλύτερα το πρόγραμμα. 


Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.

Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.

Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

​​​Γιατί Ανάπτυξη της Ομαδικής Συνεργασίας

​​Αναπτύξετε πρακτικά και μεθοδικά τα αποτελέσματα και την απόδοση της ομάδας σας!​​

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

​​​Αναπτύξετε ομάδες υψηλών επιδόσεων

Στο σημερινό γρήγορο και ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι όλων των επιπέδων χρειάζονται κρίσιμες επαγγελματικές δεξιότητες και συμπεριφορές για να αποδώσουν και να επιτύχουν αποτελέσματα στον μέγιστο δυνατό βαθμό και τελικά να βοηθήσουν τον οργανισμό τους να πετύχει.


Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ ή EQ) είναι κρίσιμη για μια τέτοια επιτυχία, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην αποτελεσματική επικοινωνία και τη συνεργασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Στην πραγματικότητα, η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια βασική απαίτηση της εποχής μας, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που, όταν αναπτυχθούν, επιτρέπουν στους εργαζόμενους να επιτύχουν στους ρόλους τους, επιτρέποντας τους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις του εαυτού τους και των άλλων, για την επίλυση προβλημάτων, να λαμβάνουν αποφάσεις, να οικοδομούν σχέσεις (ακόμα και σε αγχωτικές και τεταμένες καταστάσεις), να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους τους, τους διευθυντές ή άλλους εμπλεκόμενους. Πράγματι, η αποτελεσματική επικοινωνία είναι θεμελιώδης για την επιτυχία του οργανισμού και ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για όσους εργάζονται σε ομαδικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα έγκρισης από την ΑνΑΔ ως ενδοεπιχειρησιακό.  Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. ​​

​​​​​Ανάπτυξη της Ομαδικής Συνεργασίας με την Χρήση

της Επικοινωνίας και της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 


Συναισθηματική Νοημοσύνη
Θα κατανοήσουν την αναγκαιότητας ανάπτυξης της μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και το πως επηρεάζει την επικοινωνία και την συνεργασία και πως να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της συνεργασίας.


Στυλ επικοινωνίας 
Το κάθε άτομο θα προσδιορίσει το ατομικό του στυλ επικοινωνίας και σκεφτεί τον αντίκτυπο που έχει στη δική του παραγωγικότητα, καθώς και στην παραγωγικότητα των άλλων εντός της ομάδας του και πως να βελτιώσει και προσαρμόζει την επικοινωνία του.


Ποικιλομορφία – διαφορετικότητα

Θα βοηθήσει τα άτομα να αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν την διαφορετικότητα μέσα στην ομάδα ως πλεονέκτημα, να μειώσουν τις παρεξηγήσεις και τις προστριβές μεταξύ τους και πως να  συμπεριφέρονται πιο κατάλληλα για μια ισορροπημένη διαφορετικότητα.