​​​​Ικανοποιείστε περισσότερο τους πελάτες σας με αυξημένη ποιότητα και με λιγότερο κόστος

Πως θα αυθηθεί η ταχύτητα διεκπεραίωσης
Θα εντοπίσετε τις εργασίες και χρονικά σημεία που παρουσιάζεται έλλειψη συντονισμού, χαμηλή αντίδραση ανταπόκρισης σε αιτήματα, είναι σε λάθος σειρά προτεραιότητας, εργασίες που λόγω των αλλαγών να μην χρειάζονται πλέον να εκτελούνται ή να μειωθούν και σημεία που δημιουργούνται νεκροί χρόνοι ή στένωση διεκπεραίωσης.


​Πως θα μειωθεί το κόστος ή αυξηθεί η απόδοση
Θα μπορείτε να κάνετε καλύτερη εκτίμηση για τον χρόνο, εξοπλισμό, μέσα τεχνολογίας και άλλα έξοδα και να εντοπίσετε τα σημεία που μπορούν να μειωθούν και να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές που αυξάνουν την απόδοση, καλύτερη σχέση του αποτελέσματος σε σχέση με την χρήση των πόρων.


Πως θα αυξηθούν τα αποτελέσματα

Θα μπορείτε να αναπτύξετε την επιχειρησιακή οργάνωση και επικεντρώσετε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους αυξάνοντας τα συνολικά αποτελέσματα. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε πιο έγκαιρα την εξέλιξη των αποτελεσμάτων και θα προβαίνετε πιο άμεσα σε διόρθωση των αποκλίσεων.

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην PARTNERS PS έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε εργασιακό περιβάλλον.


Είναι ανθρωποκεντρικό και ευέλικτο με δυνατότητα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, δεδομένα και στόχους των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης / του οργανισμού.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει ένα σημαντικό γνωσιολογικό υπόβαθρο για εμβάθυνση της γνώσης, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξει νέες. Επίσης, να καλλιεργήσει τις σωστές νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για συνεχή βελτίωση.


Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης / του οργανισμού που εργάζονται επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος το παρουσιάζει με τρόπο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και να κερδίζεται το ενδιαφέρον τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συμμετέχουν περισσότερο ενεργητικά και δημιουργικά. 

Διακατέχεται από γνώση, ικανότητα, εκπαιδευτική εμπειρία, ήθος και πάθος για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορεί να συνδέεται καλύτερα με τους συμμετέχοντες και να τους εμπνέει για μάθηση και να τους βοηθήσει να προβούν σε αλλαγές βελτίωσης και ανάπτυξης.


Eίναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Επαγγελματικά Προσόντα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και κατέχει διεθνής πιστοποιήσεις - Institute of Certified Management Consultants, Institute of Certified Internal Auditors. Εκπαιδεύεται συνεχώς από άτομο που κατέχει την πιστοποίηση Six Seconds (EQ Practitioner). Είναι οπαδός της διά βίου μάθησης. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα.


Η υλοποίηση αυτού του μονοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσα στον χώρο της επιχείρησης ή σε εγκεκριμένη αίθουσα ή σε διαδικτυακό χώρο που εγκρίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Το κόστος εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 100% από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ανάλογα με το επίπεδο χορηγήματος και τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η PARTNERS PS μπορεί να σας υποστηρίξει σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής χορηγήματος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

​​​Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πηγάζουν μέσα από συστήματα λειτουργίας υψηλής απόδοσης ​​​

Πως θα αυξηθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων 

Θα μπορείτε να κάνετε καλύτερη εκτίμηση των απαιτήσεων των πελατών, συνεργατών και διεύθυνσης και να προσδιορίζεται τα κρίσιμα και σημαντικά σημεία βελτίωσης της ικανοποίησης των απαιτήσεων.


Γιατί απαιτείται συστημική προσέγγιση 
Κάθε εργασία, διαδικασία και λειτουργία σχετίζεται και αλληλεπιδρά με μια άλλη. Οι άνθρωποι που τις εκτελούν αναπτύσσουν την ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται αυτές τις αλληλοεπιδράσεις και προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά, τις ενέργειες και τρόπο συνεργασίας μεταξύ των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.  


Πως βοηθά την κουλτούρα της επιχείρησης 
Το προσωπικό αναπτύσσει μια καλύτερη αντίληψη για την επιχείρηση που επιδιώκει επαγγελματικά να αναπτύξει την στρατηγική της. Κερδίζεται περισσότερο το ενδιαφέρον του και εμπλέκεται πιο ενεργά για να συνδράμει στην επιτυχία της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Αναπτύσσεται συνεχώς η ικανότητα αναγνώρισης των αναγκαίων αλλαγών και η ανταπόκριση για συνεχή προσαρμογή και βελτίωση.

Γιατί χρειάζεται να βελτιώνετε συνεχώς το σύστημα λειτουργίας
Οι συνεχείς και γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. προσωπικό, τεχνολογία, λειτουργίες, κ.α.) δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση.


Ο κίνδυνος για την επιχείρηση που δεν βελτιώνει συστηματικά το Σύστημα Λειτουργίας της είναι να καταστεί μη ανταγωνιστική αφού θα φθάσει σε σημείο που θα λειτουργεί με αυξημένα κόστη, θα παράγει χαμηλότερης ποιότητας αποτελέσματα επηρεάζοντας το επίπεδο ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και γενικά την εικόνα της και το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση της κερδοφορίας θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον της. 


Ένα Σύστημα Λειτουργίας μπορεί να αποτελείται από τις εξής διεργασίες: Μάρκετινγκ, Αγορές, Πωλήσεις, Διαχείριση Έργων, Εξυπηρέτηση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομική Διαχείριση, Παραγωγή, Logistics, κ.α..  

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή μάθηση και εξάσκηση!

​​​​​​Βελτίωση του Συστήματος Λειτουργίας

Αποτελεσματικές και Αποδοτικές Διεργασίες - Διαδικασίες