​​​​

Ικανοποιείστε περισσότερο τους πελάτες σας με λιγότερο κόστος


Πως θα αυθηθεί η ταχύτητα διεκπεραίωσης
Θα εντοπίσετε τις εργασίες και χρονικά σημεία που παρουσιάζεται έλλειψη συντονισμού, χαμηλή αντίδραση ανταπόκρισης σε αιτήματα, είναι σε λάθος σειρά προτεραιότητας, εργασίες που λόγω των αλλαγών να μην χρειάζονται πλέον να εκτελούνται ή να μειωθούν και σημεία που δημιουργούνται νεκροί χρόνοι ή στένωση διεκπεραίωσης.


​Πως θα μειωθεί το κόστος ή αυξηθεί η απόδοση
Θα μπορείτε να κάνετε καλύτερη εκτίμηση για τον χρόνο, εξοπλισμό, μέσα τεχνολογίας και άλλα έξοδα και να εντοπίσετε τα σημεία που μπορούν να μειωθούν και να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές που αυξάνουν την απόδοση, καλύτερη σχέση του αποτελέσματος σε σχέση με την χρήση των πόρων.


Πως θα αυξηθούν τα αποτελέσματα

Θα μπορείτε να αναπτύξετε την επιχειρησιακή οργάνωση και επικεντρώσετε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους αυξάνοντας τα συνολικά αποτελέσματα. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε πιο έγκαιρα την εξέλιξη των αποτελεσμάτων και θα προβαίνετε πιο άμεσα σε διόρθωση των αποκλίσεων.

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα έγκρισης από την ΑνΑΔ ως ενδοεπιχειρησιακό.  Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. ​​

​​​

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πηγάζουν μέσα από συστήματα λειτουργίας υψηλής απόδοσης 

​​

Πως θα αυξηθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων 

Θα μπορείτε να κάνετε καλύτερη εκτίμηση των απαιτήσεων των πελατών, συνεργατών και διεύθυνσης και να προσδιορίζεται τα κρίσιμα και σημαντικά σημεία βελτίωσης της ικανοποίησης των απαιτήσεων.


Γιατί απαιτείται συστημική προσέγγιση 
Κάθε εργασία, διαδικασία και λειτουργία σχετίζεται και αλληλεπιδρά με μια άλλη. Οι άνθρωποι που τις εκτελούν αναπτύσσουν την ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται αυτές τις αλληλοεπιδράσεις και προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά, τις ενέργειες και τρόπο συνεργασίας μεταξύ των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.  


Πως βοηθά την κουλτούρα της επιχείρησης 
Το προσωπικό αναπτύσσει μια καλύτερη αντίληψη για την επιχείρηση που επιδιώκει επαγγελματικά να αναπτύξει την στρατηγική της. Κερδίζεται περισσότερο το ενδιαφέρον του και εμπλέκεται πιο ενεργά για να συνδράμει στην επιτυχία της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Αναπτύσσεται συνεχώς η ικανότητα αναγνώρισης των αναγκαίων αλλαγών και η ανταπόκριση για συνεχή προσαρμογή και βελτίωση.

Γιατί χρειάζεται να βελτιώνετε συνεχώς το σύστημα λειτουργίας
Οι συνεχείς και γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. προσωπικό, τεχνολογία, λειτουργίες, κ.α.) δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση.


Ο κίνδυνος για την επιχείρηση που δεν βελτιώνει συστηματικά το Σύστημα Λειτουργίας της είναι να καταστεί μη ανταγωνιστική αφού θα φθάσει σε σημείο που θα λειτουργεί με αυξημένα κόστη, θα παράγει χαμηλότερης ποιότητας αποτελέσματα επηρεάζοντας το επίπεδο ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και γενικά την εικόνα της και το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση της κερδοφορίας θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον της. 


Ένα Σύστημα Λειτουργίας μπορεί να αποτελείται από τις εξής διεργασίες: Μάρκετινγκ, Αγορές, Πωλήσεις, Διαχείριση Έργων, Εξυπηρέτηση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομική Διαχείριση, Παραγωγή, Logistics, κ.α..  

​​​Σας ενδιαφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
     Απλά συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  
     Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρόνο και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας. 

Μπορείτε επίσης, να μας τηλεφωνήσετε στο 70004886.  Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας!

Η επιτυχία απαιτεί 

συνεχή προπόνηση !!!

​​​​​

Βελτίωση του Συστήματος Λειτουργίας

Αποτελεσματικές και Αποδοτικές Διεργασίες - Διαδικασίες